Budgetfördelning

Motion av Emma Klingvall, Eva-Lotta Lager, Anna Seiborg Kidell, Mattias Weibull, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Jessica Östberg, Helena Forss Johansson till kongress 2018.

Medlemsvärdet ska vara likvärdigt oavsett var i landet du bor och oberoende den lokalavdelning du tillhör. Fördelningen av budgeten till lokalavdelningarna har sedan en tid tillbaka baserats på tidigare års budget. Det innebär att en lokal avdelning med historiskt stora utgifter har en fortsatt relativt stor budget, oavsett om utgifterna är lägre. Likadant om en lokal avdelning har utökat budgetbehov så är det svårt att få utökat budgetutrymme. Det här påverkar naturligtvis den lokala verksamheten och möjligheterna att planera och genomföra olika aktiviteter med risk för ett medlemsvärde som kan se olika ut beroende på var du bor.

Därför yrkar avdelningsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Östergötland:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att förbundsstyrelsen under kongressperioden genomför en genomlysning över budgetfördelningen i förbundet.

Att förbundsstyrelsen under kongressperioden tar fram budgetnycklar så budget fördelas för att uppnå ett likvärdigt medlemsvärde.