Beredskapsarbete ska ge sänkt veckoarbetstid

Motion av Maria Almqvist, Kerstin Erlandsson, Marion Vaeggemose till kongress 2018.

Beredskapstjänstgöring innebär att arbetstagaren utöver sin fastställda ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande i hemmet för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

Ur hälsoperspektiv är detta inte bra då den totala arbetade tiden med beredskapstjänstgöring blir betydligt högre än den fastställda ordinarie arbetstiden, vilket medför att möjligheten till vila och återhämtning försämras.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
..att den bundna beredskapstiden ska tillgodoräknas in i arbetstagarens ordinarie arbetstid och ge en lägre veckoarbetstid för att få hälsosamma arbetstider och ge bättre möjlighet till återhämtning.