Behörighet gällande specialistutbildning

Motion av Ann-Sofie Gustavsson, Karin Nordén Persson, Hans Nilsson, Ulrika Hedeling, Rósa Ólafsdóttir, Jenny Olsson, Marion Vaeggemose och Kerstin Erlandsson till kongress 2018.

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige har förändrats över tid och idag finns legitimerade sjuksköterskor som inte anses behöriga att söka specialistutbildning.

Trots att vården är i behov av specialistkunskap stängs sjuksköterskor ute
från specialistutbildningar. Karriärvägar och möjlighet att studera genom AST påverkas av när du läst din sjuksköterskeutbildning. Att alla legitimerade sjuksköterskor ges möjlighet att läsa specialistubildning borde gynna såväl den enskilda medlemmen som professionens och vårdens utveckling.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet verkar för att alla legitimerade sjuksköterskor som genomgått utbildning i Sverige anses behöriga att söka specialistutbildning.