Begränsning av stöd till medlem som vill starta eget företag

Motion av Ingrid Allerstam, Christine Lindkvist och Jonas Carlsson till kongress 2018.

Medlemmar i Vårdförbundet kan välja att starta eget företag med eller utan anställda. Majoriteten av medlemmarna är dock arbetstagare utan ambition att bli vare sig arbetsgivare eller självständiga enpersonsföretag. Vårdförbundet som facklig organisation saknar intresse av att utöka antalet arbetsgivare, vars intressen tas tillvara i arbetsgivarorganisationer. Vårdförbundet bör därför inte avsätta ekonomiska medel eller engagera sig i att ge stöd utöver begränsad rådgivning till medlemmar som vill starta egna företag.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att stödet till medlemmar i Vårdförbundet som vill starta eget företag begränsas till kortfattad rådgivning och hänvisning till andra aktörer, som bedriver starta-egetkurser och annan verksamhet i syfte att stödja fri företagsamhet.