Begränsa beredskapens användning i sjukvården

Motion av Sandra Gustavsson, Lilian Hultin, Lene Lorentzen, Camilla Gustafsson, Mattias Weibull, Marie Löfstrand och Gunilla Forsten till kongress 2018.

Forskning om stress och arbetstider visar att arbetstidsförläggning kan påverka oss negativ och att återhämtningen är nödvändigt för ett hållbart yrkesliv. Arbetstidsförläggning och återhämtning är reglerat i EU-direktiv (2003/88/EG), Arbetstidslagen (1982:673) och Allmänna bestämmelser (AB). AB reglerar frågan om beredskap för Vårdförbundets yrkesgrupper men inkluderar samtliga anställda inom OFR.

Beredskap skall användas restriktiv och definitivt inte som permanent schemaläggningsmodell eller ett alternativ till att inte anställa tillräckligt med personal. Ibland ställs dessutom krav på inställelsetid, vilket inte överensstämmer med intentionen om beredskap. För att minimera utnyttjandet och slitaget på våra medlemmar bör Vårdförbundet därför arbeta för ett maxtak i beredskapsuttagande per medlem till t.ex. 2 timmar per månad och vid endast ett tillfälle. Vårdförbundet bör också driva frågan om att begränsa användningen av beredskap till max två månader inom en tre års period inom samma enhet, för att tillåta som tillfällig lösning men som inte permanentas.

Det finns verksamheter som kräver ett s.k. 24-7 tillgänglighet inom sjukvården som använder beredskap, ibland med krav på inställelsetid istället för en hälsosam schemaläggning. Detta kan innebära i att medlemmar kan få arbeta nästan dygnetrunt och dessutom i samband med beredskapstjänstgöring, behöva offra semesterdagar för att få vila. Vårdförbundet ska jobba för hälsosamma arbetstider och behöver arbeta för att minska användningen av beredskap.

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet skall arbeta för att användning av beredskap med talad eller outtalad inställelsetid inom sjukvård upphör.

Att Vårdförbundet skall arbeta för ett förtydligande i våra kollektivavtal på att inställelsetid inte är förenligt med beredskap.

Att Vårdförbundet skall arbeta för att begränsa beredskapsuttaget i sjukvården för vad arbetsgivaren får ta ut av en enskild individ.

Att Vårdförbundet skall arbeta aktivt för att ingen verksamhet inom sjukvården får utnyttja beredskap som permanent schemaläggningsmodell.

Att Vårdförbundet skall arbeta för att ingen verksamhet inom sjukvården får utnyttja beredskap fortlöpande utan enbart under en begränsad period.

Att Vårdförbundet driver frågan om att begränsa användningen av beredskap på en enhet till en kort period.