Bättre förhållanden vid beredskapsarbete

Motion av Johan Eriksson till kongress 2018.

Beredskapstjänstgöring är en bekväm anställningsform för arbetsgivaren, då medarbetaren arbetar 40 timmars arbetsvecka och därpå beredskap. Denna beredskap kan skilja sig mycket från olika arbetsplatser, men det är inte ovanligt att den sträcker sig över hela resterande dygnet. Vissa lokala avtal finns som reglerar ned dygnsvilan från lagstadgade 11 timmar ned till enbart åtta timmar, vilket inte ligger i linje med en sund arbetsmiljö med god möjlighet till återhämtning.

Från arbetsgivarhåll görs markanta skillnader vid lönesättningar för medarbetare som arbetar beredskap kontra exempelvis tre skift. Detta bidrar till en skev arbetsmiljö och sned löneutveckling för förbundets medlemmar.

Beredskapstjänstgöring har länge behandlas mycket styvmoderligt, vilket vi önskar se en ändring på.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för beredskapstjänstgöring över dygnets alla timmar ska likställas med 3-skift vad gäller återhämtning och dygnsvila. Att Vårdförbundet ska verka för beredskapstjänstgöring över dygnets alla timmar ska likställas med 3-skift vad gäller lönesättning.