Barnmorskor ska inte ersättas

Motion av Sofie Arvidsson, Martin Jonsson, Emma Jonsson, Monika Alic, Ingrid Allerstam, Katarina Nilsson Reian till kongress 2018.

Barnmorskor har specifik kunskap och kompetens på avancerad nivå för vård som rör reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter. I barnmorskans kompetensbeskrivning står det att den legitimerade barnmorskan arbetar inom detta område och att arbetet utförs inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna är mycket skiftande. Förutom vård under graviditet, förlossning och eftervård, jobbar barnmorskan även självständigt inom preventivmedelsrådgivning. Barnmorskan är också kompetent att vårda kvinnor som genomgår aborter och de komplikationer som kan uppstå̊ i samband med abort, gynekologiska sjukdomstillstånd och operationer samt infertilitet. I patientsäkerhetslagen (2010:569) står det att barnmorskan har ensamrätt till yrket.

Arbetsgivare runt om i landet ersätter barnmorsetjänster med sjuksköterskor eller barnundersköterskor. Detta ofta till följd av barnmorskebristen. Att låta de sjuksköterskor som påbörjat sin barnmorskeutbildning vikariera på̊ BB/gyn en kortare tid är en lösning som kan accepteras. Men att tillsvidareanställa yrkeskategorier med otillräcklig kompetens gynnar inte vården. Arbetsgivarna bör istället fråga sig vad som är brist på barnmorskor och vad som handlar om att barnmorskor väljer andra yrken eller att arbeta på annan ort/i annat land.

Ingen annan yrkesgrupp har samma kompetens som barnmorskor. När man ersätter barnmorskor med annan yrkeskategori kan det innebära brister både i patientsäkerhet,kvalitet och i arbetsmiljö.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet belyser barnmorskans kompetens i alla sammanhang där frågan är av vikt

att Vårdförbundet är tydliga, barnmorskor ska inte ersättas av andra yrkeskategorier, varken inom reproduktiv- och sexuell hälsa eller inom gynekologi.

att Vårdförbundet driver frågan om rätt kompetens på rätt plats gentemot arbetsgivare och politiker, både på nationell och lokal nivå.