Barnmorskor löneledande

Motion av Signe Cedering, Elisabeth Lindblad, Linda Tieva, Kerstin Fors Johansson, Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Caola Sundgren, Karin Svartholm, Kristina Landeborg, Emma Jonsson, Lene Lorentzen, Carolina Snellman, Katarina Nilsson Reian, Ann-Catrin Ahlgren, Lena Nygren och Magdalena Bergblad till kongress 2018.

Barnmorskor ska vara löneledande i Vårdförbundet. Detta på grund av 4,5 års studier och 2 olika yrkeslegitimationer. Barnmorskor är alltså inte vidareutbildade sjuksköterskor utan en helt annan yrkeskategori med unik dubbelkompetens. Barnmorskor handlägger helt självständigt normal graviditet och förlossning och har således ett stort ansvar vilket bör återspeglas i vår grundlön och senare löneutveckling. Det ska alltid löna sig att läsa vidare från sjuksköterska till barnmorska.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att barnmorskor skall göras till löneledande yrke inom Vårdförbundet.