Att Vårdförbundet driver frågan att beredskap inte ska vara planerad övertid

Motion av Helena Nyren, Mattias Weibull, Monika Alic till kongress 2018.

På många enheter i avdelning Örebro så finns beredskapstjänstgöring. Billig lösning. På flera enheter arbetar personalen planerad övertid på beredskapen istället för att schemaläggning till arbetstid när personalen verkligen arbetar.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att verka för att den arbetade tiden på beredskapstid ska minimeras.
Beredskapsarbete ska vara för just oförutsedda händelser.

Att vårdförbundet arbetar att beredskapstid i schema minimeras totalt.

Att arbeta för att förändra schema om vårdförbundsmedlemmar ser "att beredskapsarbetet utnyttjas".