Åtgärder inför eventuellt höjd pensionsålder

Motion av Sandra Gustavsson till kongress 2018.

Utvecklingen pekar på att det kan vara nödvändigt i en nära framtid att öka pensionsåldern. Har man hälsan i behåll och en lust att fortsätta vara aktiv inom sitt yrke är det fantastiskt. En stor del inom sjukvården orkar idag inte arbeta heltid fram till nuvarande pensionsålder! På vilket sätt ska våra medlemmar kunna orka arbeta ännu längre än nuvarande pensionsålder? På vilket sätt ska arbetsgivaren kunna behålla nödvändig kompetens flera år till?

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet skall intensifiera arbetet för ett hållbart arbetsliv genom särskilt satsning på hälsosamma arbetstider inför eventuell ökning av pensionsålder.

Att Vårdförbundet skall arbeta för att nuvarande pensionsåldern inte höjs för våra medlemmar.

Att Vårdförbundet skall arbeta för fortsatt möjlighet att ta ut pension tidigare än åsatt gräns för våra medlemmar.