Arbetstidsmodell

Motion av Lisa Hassel till kongress 2018.

Under 2017 infördes en ny arbetstidsmodell för nattarbetande sjuksköterskor som innebär att den som arbetar natt går ner i veckoarbetstid beroende på hur många nätter man arbetar. Det innebar att många lokala överenskommelser om arbetstidsmodeller försvann. De som arbetar dag/kväll innefattas inte i det nya avtalet. Det är oerhört slitsamt att arbeta kvällspass med efterföljande dagpass. Det är dessutom oftas mest arbetsmoment under dagtid och högre stress.

Som vi alla vet så är det mest slitsamt att arbeta tre-skift. Men det nya avtalet tvingar oss som arbetar dag/kväll att lägga in nätter i vårt schema för att få någon som helst återhämtning. Vi är många som upplever att detta har blivit en försämring för dag/kvällsarbetare. Många säger upp sig pga den försämrade arbetstiderna, bl.a. på operationsavdelningen i Helsingborg.

Det vore av vikt att snarast hitta en modell även för dag/kvälls/helgarbete så att inte fler slutar

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Jag föreslår att Vårdförbundet snarast startar förhandlingar om en hälsosammare arbetstidsmodell för dag/kvälls och helgsskiftsarbetande sjuksköterskor.