Arbetstidsförkortning

Motion av Monica Rat, Stina Sewén, Monika Alic, Matias Swartling till kongress 2018.

Tidningar, sociala medier, TV och radio, all media men även politiker, läkare,
patienter och även själva arbetsgivare lyfter upp gång på gång stressen och pressen som
förekommer i vården idag och utan undantag vill alla göra någonting åt det.

Medlemmar från väldigt många arbetsplatser kontaktar förtroendevalda för att be om
hjälp. Hela tiden nu för tiden. Och dessa medlemmar finns på alla avdelningar. Det är arbetsmiljön som brister och förtroendevalda hör detta ständigt. Efter arbetet är många av våra medlemmar så trötta att de orkar inget. Glädjen att kunna njuta av livet och allt som erbjudds i samhället försvinner med tröttheten.

Det är en ökad prestationskrav med minskade resurser på arbetsplatser. Och kraven har ökat hela tiden medan resurserna har minskat hela tiden. Medlemmarna måste hålla sig a jour med utvecklingen av medicinsk teknisk aparatur, utvecklingen av läkemedel, utvecklingen av IT- system, av journalsystem, och även kunna delta och anpassa sig till "ständiga förbättringar" som arbetsgivarna initierar, omorganistioner samt personalomsättningar mm, mm..

Vårdförbundets medlemmar vill göra sitt bästa i arbetet och de gör sitt bästa på arbetsplasterna men allt för många hjärnor går sönder av stress. Medlemmarna kämpar för att stå ut och kämpar mot signaler som kroppar och hjärnor ger.

De flesta medlemmar är också kvinnor. Kvinnors arbetsbörda generellt är större på grund av dubbelarbete i hemmet. Samhället behöver alla vårdförbundets medlemmar dels som arbetstagare dels som samhällets byggare eftersom kvinnor föder samhällets barn. Och samhället behöver både kvinnorna och barnen. Utan dem försvinner det som är jätte viktigt i samhället nämligen arbetskraften. Dessutom behöver våra barn uppfostras. För det behövs tid och friskhet i våra medlemmars kroppar och hjärnor.

Dessa är vinster vården och samhället inte har råd att vara utan.

Vårdförbundet kan bidra till både minskad sjukfrånvaro , friska medlemmar och ett välmående och lyckligt samhälle

Allt hänger ihop och våra medlemmar behöver kunna arbeta, samtidigt som de ska kunna vara friska människor och leva ett kvalitativ privatliv.

Vårdförbundet behöver ta sitt samhällsansvar och arbeta för att se till att våra medlemmar får både ett friskt och givande arbetsliv och ett friskt och kvalitativt privatliv. Det är bara då den nya moderna medlemmen kommer att känna sig tillfredställd.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att besluta för att 2018 initiera och ta fram en strategisk projektplan för att jobba för och med frågan om arbetstidsförkortning med 6 timmars arbetsdag med bibehållen
lön

Att senast hösten 2018 påbörja arbetet med frågan om arbetstidsförkortning med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön enligt den strategiska projektplanen som tagits fram

Att besluta att den strategiska projektplanen för att jobba för arbetstidsförkortning med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön skall vara grunden till ett kontinuerligt arbete tills målet är uppnått.