Arbetsmiljöstrategi

Motion av Beatriz Olsson, avdelning Västmanland, Martin Jonsson, Tina Javidi, Monika Alic, Christine Lindkvist till kongress 2018.

Många av Vårdförbundets medlemmar har under många år fått en försämrad arbetsmiljö. Vi har inte haft något strategisk arbete nationellt i hur vi tillsammans ska driva arbetsmiljöfrågorna i organisationen. Det saknas stöd och struktur nationellt såväl som lokalt för detta arbete. Som förbund behöver vi stärka skyddsombuden i deras arbete att jobba lokalt med strategisk arbetsmiljöarbete.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet tar fram en arbetsmiljöstrategi för Vårdförbundets medlemsgrupper under kongressperioden.