Angående OB-ersättning på arbetad övertid

Motion av Mikael Eriksson till kongress 2018.

Bakgrund: Avtalet säger att personal som arbetar 40 timmar per vecka där det normalt inte ingår arbete på obekväm tid, inte har rätt till OB ersättning vid övertidsarbete på obekväm arbetstidtid.

Exempel: Jag arbetar på strålbehandlingen som har sin verksamhet förlagd till månfre dagtid. I samband med julhelgen blir vardagarna för få för en optimal strålbehandling och vi ombeds att arbeta övertid på en lördag för att strålbehandlingen ska kunna ges 4 dagar i sträck. Vi har ingen möjlighet till ledigt annan dag då samtlig personal behövs alla vardagar. Övertidsersättning enligt avtal utgår men utan OB ersättning. Samma situation uppstår när vår avdelning behöver extrahjälp under helger och nätter. Avdelningens personal som är schemalagd på obekväm arbetstid erhåller övertidsersättning enligt avtal samt OB ersättning vid extraarbete. Det innebär det att beroende på hur man är anställd utgår olika ersättning för extra arbete på övertid.

Övertidsersättning är ersättning för arbetstid utöver schemalagd tid och gäller alla.

Ob ersättning är ersättning för arbete på obekväm arbetstid och borde gälla alla oavsett anställningsform.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att avtalet ändras så att arbete på övertid även ger rätt till ersättning för obekväm arbetstid för alla som arbetar på obekväm tid.