Alla medlemmars lika värde

Motion av avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Helena Forss Johansson, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Jenny Olsson till kongress 2018.

Oavsett var du bor i Sverige ska du ha samma förmåner och rättigheter som medlem i Vårdförbundet. Det upplevs därför som djupt orättvist när förutsättningarna varierar så mycket från avdelning till avdelning som det gör i dag. Dagens budget bygger på förra årets, och ringa hänsyn tas till antal medlemmar och geografiska områden. Om vi menar allvar med ett medlemsnära arbete måste det finnas förutsättningar, både i form av pengar och förtroendevalda, så att det är möjligt att bedriva en offensiv, medlemsnära verksamhet.

Om vi på allvar ska satsa på förtroendevald nära medlemmen måste avdelningsstyrelsen ha möjlighet att utbilda, men också finnas som coach och om nödvändigt på plats, stötta förtroendevald i medlemsärenden och i förhandlingar med arbetsgivaren. Det kan inte vara så att bara de som är Region-/Landstingsanställda ska få stöd och hjälp. I dag måste vi många gånger använda facklig tid från de stora arbetsgivarna för att kunna vara närvarande i små kommuner och hos privata arbetsgivare. Vi måste skapa ett hållbart system där alla arbetsgivare bidrar med sin del så att medlemmarna kan bli representerade oavsett stor eller liten arbetsgivare. Detta för att den svenska modellen ska fungera.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen arbetar för att ta fram ett hållbart system där alla arbetsgivare bidrar med sin del så att alla medlemmarna kan bli representerade.

Att förbundsstyrelsen vid fördelning av budgetmedel tar hänsyn till avdelningarnas geografiska storlek och medlemsantal så att lika medlemsvärde uppnås.