Nyckeltal för antal patienter per sjuksköterska och pass

Motion av Jelena Smirnova, Kerstin Erlandsson, Marion Vaeggemose till kongress 2018.

Man jobbar under ständigt stress. Sjuksköterskor har fler patienter än hon egentligen hinner med. Patienter är sjukare, mer vårdkrävande och fler som bär multiresistenta bakterier vilket kräver mer tid vid de rutiner att inte sprida smittan vidare. Personal mår dåligt både psykisk och fysisk då de inte hinner med sina arbetsuppgifter och går hem med dålig självkänsla att de inte kunde ge den patientsäkervård som man borde ge. Mycket lämnas över till annat skift och belastningen bara växer. När man går underbemannad växer risk för att man gör något fel vilket skapar oro hos vårdpersonal. Vissa dagar har man 5 patienter per en sjuksköterska och vissa dagar är antalet dubbel så hög under samma arbetspass r/t personalbrist. Man hinner knappt ta hand om de 5 patienter man har. Patientsäkerheten aventyras.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet jobbar för att skaffa nyckeltal på varje verksamhet anpassat efter arbetsbelastning.