Om motioner

Motioner är förslag på hur vad Vårdförbundet ska tycka i olika frågor och vilken verksamhet förbundet ska ha. Sedan beslutar kongressen vilka motioner som ska bli en del av Vårdförbundets framtida arbete. Alla medlemmar kan skicka in motioner.

Vi publicerar löpande de motioner som kommit in.

Inkomna motioner

Sista dagen att skicka in en motion var 1 december 2017. 

Vad händer med den motion jag skickat in?

Till motionssystemet