Motioner

Motioner är förslag på hur vad Vårdförbundet ska tycka i olika frågor och vilken verksamhet förbundet ska ha. Sedan beslutar kongressen vilka motioner som ska bli en del av Vårdförbundets framtida arbete. Sista dag att skicka in en motion var den 1 december 2017.