Handlingar

Här hittar du alla handlingar som kongressen behandlat.

Kongresshandlingar, Vårdförbundet Kongress 2018 (pdf)

Dokumentet ovan innehåller kongresshandlingarna i sin helhet, det vill säga bland annat förslag till föredragningslista, arbetsordning, propositioner, motioner och information om vilka som är nominerade till olika förtroendeuppdrag som kongressen beslutar om. Av hänsyn till miljö och resurser hittar du handlingarna här, de skickas inte ut i pappersformat.

Kongressombud kan dessutom läsa handlingarna i mötessystemet Easymeet (se nedan), vilket vi rekommenderar. I Easymeet finns möjligheter att göra anteckningar och påbörja formuleringar av tilläggsyrkanden.

Nedan kan du läsa de årsredovisningar och den verksamhetsberättelse som kongressen ska besluta om.

Årsredovisning 2017 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 (pdf)

Kongresshandlingar i mötessystemet

Du som är kongressombud har fått ett mejl skickat till dig med inloggningsuppgifter till mötessystemet, Easymeet. Via länken till systemet kan du även se instruktionsfilmer om hur du använder systemet. Handlingarna finns i mötessystemet, bifogade som dokument, fördelade per punkt i föredragningslistan. Du kan göra egna anteckningar som bara du kan läsa i de bifogade dokumenten. Du kan även formulera yrkanden redan innan kongressen och spara dessa i systemet (du kan skicka in dina yrkanden först när kongressen har inletts). Anteckningar och påbörjade yrkanden sparas och när kongressen startar ser du dem i den läsplatta som du kommer använda under kongressen.

Kompletterande material

Här hittar du en kort beskrivning av de propositioner som föreslås till kongressen och kompletterande material.

Dokumenten nedan innehåller fördjupad information om några av propositionerna, till exempel i form av bakgrundsmaterial eller beredningsunderlag.

Konfliktfonden, kunskapsunderlag pdf (proposition Vårdförbundets ekonomi)
Medlemsavgiftsmodellen, kunskapsunderlag pdf (proposition Vårdförbundets ekonomi)
Medlemsutveckling, kunskapsunderlag pdf (proposition Prioriterat område för kongressperioden)
Organisationsproposition, kunskapsunderlag pdf (proposition Organisationsproposition)

Särskilda önskemål

Om du som kongressombud trots allt har behov av en utskriven kopia av handlingarna kan du skicka ett mejl till din avdelnings e-postlåda med ditt namn och din hemadress. Skriv att du är kongressombud och önskar en utskrift av kongresshandlingarna.
Här kan du hitta mejladress till respektive lokalavdelning.