Här hittar du alla handlingar som kongressen behandlat.

Kongresshandlingar, Vårdförbundet Kongress 2018 (pdf)

Dokumentet ovan innehåller kongresshandlingarna i sin helhet, det vill säga bland annat förslag till föredragningslista, arbetsordning, propositioner, motioner och information om vilka som är nominerade till olika förtroendeuppdrag som kongressen beslutar om. Av hänsyn till miljö och resurser hittar du handlingarna här, de skickas inte ut i pappersformat.

Kongressombud kan dessutom läsa handlingarna i mötessystemet Easymeet (se nedan), vilket vi rekommenderar. I Easymeet finns möjligheter att göra anteckningar och påbörja formuleringar av tilläggsyrkanden.

Nedan kan du läsa de årsredovisningar och den verksamhetsberättelse som kongressen ska besluta om.

Årsredovisning 2017 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 (pdf)