Föreslå och påverka

Du som medlem är viktig inför kongressen. Du kan vara med och påverka dess innehåll och därmed Vårdförbundets fortsatta arbete. Det kan du göra genom att till exempel skicka in en motion eller att nominera någon till ett uppdrag.

Motioner

Motionerna är förslag om vilka frågor medlemmarna tycker att Vårdförbundet ska driva och om verksamhetens långsiktiga inriktning.
Sista dagen att skicka in en motion var 1 december 2017.

Inkomna motioner

Om motioner

Vad händer med den motion jag skickat in? 

Till motionssystemet

Nomineringar

När du nominerar någon till ett förtroendeuppdrag har du möjlighet att påverka vem som representerar dig och andra medlemmar. 

Om nomineringar

Så nominerar du

Inkomna nomineringar

För dig som blivit nominerad

Propositioner

Propositoner är förslag som förbundsstyrelsen har om hur Vårdförbundet ska utvecklas. Dessa kommer också kongressen att ta ställning till.

Ta del av propositioner