Förslag till kongressen

Du som medlem är viktig inför kongressen. Genom motioner och nomineringar påverkar medlemmarna kongressens innehåll och därmed Vårdförbundets fortsatta arbete. Även propositioner har stor betydelse för kongressen.

Motioner

Motionerna är förslag om vilka frågor medlemmarna tycker att Vårdförbundet ska driva och om verksamhetens långsiktiga inriktning.

Inkomna motioner

Motioner

Vad händer med min motion under kongressen?

Till motionssystemet

Nomineringar

Genom att nominera någon till ett förtroendeuppdrag har medlemmarna möjlighet att påverka vem som representerar dem. 

Valberedningens förslag

Inkomna nomineringar

Nomineringar

Vad händer efter att jag skickat in min nominering?

För dig som blivit nominerad

Propositioner

Propositoner är förslag som förbundsstyrelsen har om hur Vårdförbundet ska utvecklas. Dessa kommer också kongressen att ta ställning till.

Ta del av propositioner