Läs handlingarna med bland annat motioner, valberedninges förslag och propositioner.

Handlingar

I handlingarna hittar du föredragningslista, arbetsordning, propositioner, motioner och information om vilka som är nominerade till olika förtroendeuppdrag som kongressen beslutar om.

Handlingar