Förslag till kongressen

Du som medlem är viktig inför kongressen. Genom motioner och nomineringar påverkar medlemmarna kongressens innehåll och därmed Vårdförbundets fortsatta arbete. Även propositioner har stor betydelse för kongressen.

Handlingar

I handlingarna hittar du föredragningslista, arbetsordning, propositioner, motioner och information om vilka som är nominerade till olika förtroendeuppdrag som kongressen beslutar om.

Handlingar

Propositioner

Propositoner är förslag som förbundsstyrelsen har om hur Vårdförbundet ska utvecklas. Dessa kommer också kongressen att ta ställning till.

Propositioner

Motioner

Motionerna är förslag om vilka frågor medlemmarna tycker att Vårdförbundet ska driva och om verksamhetens långsiktiga inriktning.

Motioner

Vad händer med min motion under kongressen?

Nomineringar

Genom att nominera någon till ett förtroendeuppdrag har medlemmarna möjlighet att påverka vem som representerar dem. 

Valberedningens förslag

Inkomna nomineringar

Nomineringar

Vad händer efter att jag skickat in min nominering?

För dig som blivit nominerad