Få saker har betytt så mycket för mänsklighetens utveckling som tillgången till rent vatten. Sverige har genom FN erkänt den allmänna mänskliga rättigheten till vatten och sanitet. Nu är det dags för Sverige och EU att leva upp till FN-resolutionen.

Medborgarrättsinitiativet Right2Water ledde till ett direktiv om tillgång till rent vatten för Europas medborgare och stöddes av många svenska offentligförbund. I maj 2020 följdes det upp med en översyn och nya minimikrav för återanvändning av vatten.

Offentliganställda i Europa vill nu se ett tydligare erkännande om tillgång till vatten som en mänsklig rättighet, särskilt i tider av ekonomisk kris och pandemi. Alla ska ha tillgång till rent vatten för mat och hygien oavsett ekonomisk status, boende eller andra orsaker.  

Läs mer på EPSUs webbplats

Medborgarrättsinitiativet Right2Water

Initiativet Right2Water samlade in namnunderskrifter i Europa för att kunna föreslå EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag om vatten och sanitet som mänsklig rättighet. Right2Water var ett initiativ från de offentliganställdas fack i Europa. Initiativet sände en tydlig signal till EU om att de mänskliga rättigheterna måste upprätthållas. 

Krav från Right2Water

  • Vatten och sanitet garanteras för alla i EU. EU måste förverkliga den mänskliga rättigheten till vatten i europeisk lag och främja nationell tillämpning genom att fastställa bindande mål för alla medlemsstater.
  • Mänskliga rättigheter före marknadsintressen: Vatten ska inte avregleras. Offentliga tjänster ska utgå från medborgarnas rättigheter. Det kan finnas både privata och offentliga aktörer som tillhandahåller vatten – men EU och staterna har skyldighet att se till att alla får tillgång till vatten på ett säkert, smidigt sätt och till en rimlig kostnad.
  • Tillgång till vatten och sanitet i hela världen. EU måste i sin utvecklingspolitik sätta upp mål för att alla människor i världen ska ha tillgång till rent vatten och fungerande sanitet.

Läs mer på Right2Waters webbplats

Östersundsbor fick farlig parasit i dricksvattnet

År 2010 blev 20 000 människor i Östersund sjuka av att parasiten cryptosporidium letat sig in i deras dricksvatten. Östersundsborna tvingades koka vattnet i flera månader. Det var en påminnelse om hur utsatta vi är utan tillgång till rent vatten.

Detta är en ovanlig händelse i Sverige, men man behöver inte resa långt för att det ska vara en del av vardagen. Där rent vatten är en lyx som inte är tillgänglig för hela befolkningen. Där inkomst och social status kan styra om det vatten du dricker släcker din törst eller innehåller bakterier som är livsfarliga för barn, gamla och sjuka.