Sedan 2007 har Vårdförbundet tillsammans med International Council of Nurses (ICN) samverkat med Lesotho Nurses Association (LNA) i ett SIDA-finansierat solidaritets projekt i Lesotho.

Lesotho i södra Afrika är en av de fattigaste och minst utvecklade länderna i världen. Mänskliga rättigheter, som innebär bl.a. rätt och tillgång till hälso- och sjukvård, säkerhet och utbildning särskilt för kvinnor är begränsat. Lesotho fortsätter att ha bland de högsta prevalensen av hiv/aids och tuberkulos i världen.

En hälsovårdscentral med ett holistiskt koncept har byggts upp för att stärka hälsan hos hälso- och sjukvårdsanställda och deras anhöriga utifrån ett salutogent perspektiv. Vilket innebär att många kan fortsätta att arbeta.

Fadderavdelning

Vårdförbundets avdelning Östergötland är fadderavdelning till projektet som finns i Lesotho. Två förtroendevalda har det huvudsakliga ansvaret för kontakterna med Lesothos sjuksköterskeorganisation och utvecklingen av projektet på plats. Projektets fokusmål har förändrats över tid, från att bygga upp en välfungerande hälsomottagning till att stödja Lesothos sjuksköterskeorganisation, kapacitetsutveckling och medlemsrekrytering till att bli en stark röst och aktör till att påverka våra kollegers professions utveckling och arbetsmiljö som bidrar till en hållbar värld.

Drivs av ICN

Projektet Organisation Development Project (ODP) drivs av International Council of Nurses, ICN, med stöd av Vårdförbundet och avdelning Östergötland som fadder avdelning.
Läs mer om projektet i Lesotho, och om den unga sjuksköterskan Limakatso Lebelo som smittats av hiv, i Vårdfokus (dåvarande Vårdfacket) reportage från 2009: Sakta vänder hoppet åter (pdf). Eng: Hope slowly returns (pdf).


Gör ett projektarbete i Lesotho

Är du student eller forskare? Då kan du förlägga en del av ditt arbete med till exempel en uppsats i Lesotho. Läs mer om hur du ansöker och vad som krävs Guidelines for Submitting a Research Proposal (pdf).