Den 22 mars till och med 1 april genomfördes digital extrakongress för att välja två ledamöter till avtalsrådet. Avtalsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen inhämtar råd från avtalsrådet under hela avtalsprocessen. Behov av fyllnadsval beror på att två ledamöter i avtalsrådet som är valda av kongressen har fått ordförandeuppdrag respektive anställts i Vårdförbundet. Vare sig ordförandeuppdrag eller anställning i Vårdförbundet är förenligt med att vara ledamot i avtalsrådet. Därför fanns behov av fyllnadsval.

Nya ledamöter avtalsrådet

Åsa Wilhelmsson, avdelning Östergötland

Fredrik Silvtegen, avdelning Västmanland

Dessa valdes under extrakongressen.

Vad gör avtalsrådet?

Avtalsrådet består av tolv ledamöter varav kongressen väljer tio. Resterande två utses av förbundsstyrelsen. Avtalsrådet fördjupar sin kunskap om avtalsområdet för att kunna ge råd till förbundsstyrelsen, som tar besluten. 

Här kan du läsa valberedningens förslag till två nya ledamöter i avtalsrådet, samt motivering.