Vårdförbundets yrkanden i avtalsrörelsen om det centrala kollektivavtalet har handlat om förbättrade villkor för dig som är anställd i regioner kommuner och kommunala bolag.

Vårdförbundets krav i avtalsrörelsen 2019!

  • Särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga
  • Utvecklad lokal löneprocess
  • Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete, oavsett verksamhet
  • Lokala processer för hälsosam arbetstidsförläggning

#avtal2019

Lönesatsning på särskilt yrkesskickliga och en lönekarriär under hela yrkeslivet

Löneskillnaden mellan den som är erfaren och den som är ny i yrket är alldeles för liten. Erfarenhet och yrkesskicklighet måste löna sig – du måste kunna göra en ordentlig lönekarriär under hela ditt yrkesliv. Idag har man den bästa löneutvecklingen i början av karriären. Löneutvecklingen avtar vid 35 års ålder, för att ytterligare mattas av vid 45. Det är inte rimligt!

Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Därför krävs - utöver en god löneutveckling för alla - en löneinjektion som riktas till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, chefer och avancerade specialistsjuksköterskor. Vi vill spräcka det “löneglastak” som många fastnar under idag!

Alla vinner på en lönestruktur där erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket faktiskt syns i lönekuvertet.

Då kan:

  • arbetsgivaren lättare rekrytera och behålla personal
  • verksamheterna utvecklas 
  • du få en bättre arbetsmiljö och kollegor att bygga stabila team tillsammans med.

Vi beräknar att den särskilda lönesatsningen omfattar ungefär var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst 10 000 kronor mer i månaden.

Definitionen och hur de särskilt yrkesskickliga ska utses är frågor som ska lösas i de pågående förhandlingarna. 

Hälsosam arbetstidsförläggning och sänkt veckoarbetstid vid nattarbete

Du och dina kollegor behövs och är efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar. Men övertid, många extrapass och svårighet att få semester sliter på hälsan och försämrar din arbetsmiljö. Du ska inte behöva gå ner på deltid för att orka arbeta. Det handlar om jämställdhet.

Vi vill få till lokala fungerande processer kring hur arbetstidsförläggningen går till. Det handlar om schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera. Du har rätt till ett hållbart yrkesliv och att kunna planera din fritid.

Idag är arbetstidsmåttet högre om du arbetar natt i kommunen, jämfört med i regionen. Det är hög tid att vi i det centrala avtalet får in en sänkning av arbetstidsmåttet vid nattarbete, oavsett verksamhet.