Vårdförbundet har slutit ett nytt treårigt centralt avtal för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i regioner, kommuner och kommunala bolag. Avtalet ger goda förutsättningar att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i vården, genom bland annat en flerårig prioritering av löner till särskilt yrkesskickliga, möjlighet till lönekarriär och en bra löneutveckling under hela yrkeslivet.

Särskilt yrkesskickliga ska prioriteras

Avtalet ger goda förutsättningar att klara kompetensförsörjningen i vården. Särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i den lokala lönebildningen och vårt mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor mer i månaden under den treåriga avtalsperioden.

Genom ökad lönespridning och en utvecklad löneprocess kan också nya och mindre erfarna se att det går att göra lönekarriär i yrket.

Avtalet gäller från 1 april 2019

Avtalet gäller fullt ut från 1 april 2019. Det innebär att prioriteringen av särskilt yrkesskickliga ska påbörjas redan i årets löneöversyn, som nu återupptas. Den nya lönen kommer att betalas ut under hösten 2019, exakt datum är ännu inte fastställt. Lönen kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april.

- Det har varit hårda förhandlingar, där Vårdförbundet hela tiden hållit fast i kraven på en lönesatsning på de erfarna och särskilt yrkesskickliga, de som gör att vården fungerar och patienterna får den vård de behöver. Att vi nu fått in tydliga skrivningar om att lokal lönebildning ska lyfta dessa erfarna nyckelpersoner som halkat efter under så många år, är en stor framgång, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.

- Om vi inte är nöjda med hur arbetsgivare och politiker levererar på avtalet har vi möjlighet att säga upp det redan efter två år. Det skapar ett tryck på att det nu verkligen blir verkstad. Vi ser att det finns stora möjligheter i avtalet, men mycket arbete återstår också lokalt för att vi ska kunna nå vårt mål om 10 000 kronor mer för erfarna och särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden. Det betyder att vi måste fortsätta att ta ordentliga krafttag för att du som medlem ska få de bästa villkoren, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Det här innehåller avtalet

Sänkt veckoarbetstid vid ständig natt

Vårdförbundet har också fått igenom krav på sänkt veckoarbetstid vid ständig natt i kommunerna och krav på att vi ska arbeta tillsammans med arbetsgivare lokalt för att få hälsosam arbetstidsförläggning för alla medlemmar.

- Det är glädjande att alla våra nattarbetande medlemmar nu får samma förutsättningar till vila och återhämtning. Att arbeta natt sliter lika mycket på hälsan, oavsett om du är anställd i kommun eller region, säger Sineva Ribeiro.

- Vi tar också ett ordentligt tag i de stora brister som finns när det gäller till exempel schemaläggning och semesterplanering. En stor mängd av motionerna till kongressen 2018 handlade om detta, så nu vill vi både centralt och gemensamt med arbetsgivare lokalt hitta bra rutiner och modeller för att skapa en hälsosam arbetstidsförläggning.

Införande av karriärmodeller

Slutligen har vi även fått igenom att samtliga regioner och ett urval av de största kommunerna/städerna senast i december 2022 ska ha utvecklat och börjat införa karriärmodeller som ett sätt att skapa tydlighet kring kompetensutveckling, karriär- och löneutveckling.

Här ska Vårdförbundet vara med och påverka så att det blir bra modeller för alla våra yrkesgrupper. Tydliga karriärvägar, där bland annat Vårdförbundets AST-modell är en viktig del, gör att medarbetarna ser att ökad kompetens också ger en lönekarriär.

Läs mer: Det här innehåller avtalet