Nu finns nytt tvåårigt kollektivavtal för medlemmar i region, kommun och kommunala bolag, med fokus på bättre arbetsmiljö och arbetstidsförläggning.

Avtal för jämställt och hållbart yrkesliv. Från 1 april gäller ett nytt tvåårigt kollektivavtal för dig som arbetar i region, kommun och kommunalt bolag. Vi har i förhandlingarna pekat på vad som behöver åtgärdas gällande arbetsmiljö och arbetstidsförläggning och ser att vi slutit ett mycket bra avtal för medlemmarnas räkning! Det innehåller fortsatta satsningar på särskilt yrkesskickliga, så att din erfarenhet ska löna sig. Parternas gemensamma arbeten kring karriär, utbildning och specialiseringar för samtliga yrken ska fortsätta. Arbetsgivare kan inte längre kräva tillbaka utbetald lön eller andra förmåner som medlemmar fått inom ramen för en utbildningsanställning. Vi ska ha flera koll- och kontrollpunkter för att begränsa användning av övertid och mertid, långa arbetspass samt jour och beredskap, samt höjd ersättning vid mer än 200 timmar övertid eller mertid. Vi har även fått med åtgärder för att säkra dygnsvilan. Slutligen har vi också träffat en överenskommelse om en gemensam Kompetenskommission, som ska trygga kompetensförsörjning och god arbetsmiljö i hälso- och sjukvården i regioner och kommuner.

Regeringen satsar på sjuksköterskor. Vårdsatsningen i vårens budget var en viktig seger för Vårdförbundets påverkansarbete för medlem: Regeringen vill avsätta 500 miljoner till regionerna för att de ska kunna anställa fler sjuksköterskor. Det blir inga enorma summor utslaget på 21 regioner, men det är likväl en tydlig markering från regeringen om att brist på vårdplatser beror på brist på personal med rätt kompetens! Inte på att det saknas sängar, operationssalar eller instrument. Detta är en fråga vi drivit i många år och kommer att fortsätta att påverka kring. Fler legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor behövs för att kunna bemanna och därmed ”öppna” fler vårdplatser. Vi måste sätta mål och riktvärden för en viss kompetens per vårdplats, för en patientsäker vård.

Äntligen möts vi igen! Nu är det inte långt kvar till Vårdförbundets kongress. Tack än en gång till alla som bidragit med kloka inspel under medlemsdialogen förra våren och med motioner. Den 13-16 maj samlas de 190 kongressombuden, som utsetts av medlemmarna, på kongressen i Uddevalla. Vi ser fram emot att mötas fysiskt igen och höra vad medlemmarna beslutar om att Vårdförbundet ska fokusera på under de kommande fyra åren.

Sommarvården. Äntligen är våren här och det är redan sommarvärme på sina håll. Jag vill återigen påminna om att du har lagstadgad rätt till fyra veckors semester under juni, juli och augusti. Eventuella avsteg från det måste förhandlas fackligt. Om du väljer att flytta veckor, ska du också kompenseras rikligt för det. Ta hjälp av oss, kolla på vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

 

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande Vårdförbundet