Vi jobbar när andra är lediga

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor anställs ofta med arbetstider som omfattar dag, kväll, helg och natt i ett rullande schema. I såväl press, radio, tv och sociala medier som i möten med politiker och arbetsgivare har medlemmar och förtroendevalda lyft frågan om nattarbete.

Vård bedrivs som bekant under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Vi arbetar när de flesta andra är lediga. Men att arbeta omväxlande dag, kväll och natt tär på hälsan, något som är väl dokumenterat i forskning. Vi vill därför att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden – oavsett vem som är arbetsgivare och var i landet arbetet utförs.

Bristen på återhämtning innebär större risker för utmattning, arbetsskador och felbehandlingar i arbetet, vilket naturligtvis också är en fara för patientsäkerheten.

Den senaste statistiken från SCB visar att arbetsgivare i hela landet har mycket svårt att rekrytera våra medlemmar. Med bättre villkor blir arbetsgivarna självklart mer attraktiva. En win win-situation tycker vi.

Vi har yrkat på en långsiktig lösning i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL för att få en central reglering av nattarbetstiden så att den blir lika bra överallt. Det leder till en ökad patientsäkerhet.

Vi vill att:

  • Tid för vila och återhämtning ska ingå i arbetstiden.
  • En central bestämmelse om nattarbete införs. Den ska gälla alla medlemmar, vid varje nattpass oavsett anställningsform och oavsett var i landet vården bedrivs eller för vilken arbetsgivare arbetet utförs.
  • Arbetsgivare och politiker tillsammans med oss tar ansvar och skapar moderna avtal för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

För att vi ska nå framgång krävs att vi är många och arbetar tillsammans för att skapa de förändringar vi vet är bäst både för oss och för hälso- och sjukvården. Så varför inte inleda det nya året med att fråga en kollega: Är du med i Vårdförbundet? Många har aldrig fått frågan.

Jag önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Ur min agenda i januari

11: Presidiemöte Barnmorskeförbundet
12: Lunch Eva Nordmark, TCO:s ordförande
13: Läkarförbundet mingel
18: TCO:s styrelse
19: Träffar chefsmedlemmar Vårdförbundets ledarskapsutvecklingsprogram
22: Träffa SKL:s ledningsgrupp