Jag är stolt över det vi inom Vårdförbundet åstadkommit för dig som medlem under året. Vi har jobbat hårt för dig, men det finns mycket kvar att göra.

Nu när vi närmar oss jul är det dags att summera året som gått och även att lyfta blicken mot framtiden. Under 2017 har Vårdförbundet bidragit till löneökningar för våra medlemmar, långt över industrisektorns ökningar. Men det är fortfarande långt kvar tills alla medlemmar är rätt värderade för det viktiga arbete vi utför. Vi förstår att det här är den viktigaste frågan för dig som medlem. Vi kommer under nästa år att fortsätta påverka för inte bara en snabbare löneökning men också för en ökad lönespridning, där de högst betalda tjänar dubbelt så mycket som de med lägst lön. Erfarenhet och kompetensutveckling måste löna sig!

Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring, AST, har vunnit mark över hela landet. Under 2017 infördes detta inom landstingen i Västernorrland, och Dalarna, Region Skåne samt i Borlänge och Trollhättans kommuner. Min uppmaning till dig är att ge dig själv ett nyårslöfte om specialistutbildning. Ta upp det med din chef! AST gör att du som sjuksköterska kan specialistutbilda dig inom ramen för anställning och kollektivavtal, med full lön. Låt inte arbetsgivaren skylla på pengar, för regeringen har i budgeten för 2018 gjort stora satsningar på vårdens personal.

Under året har vi slutit ett nytt avtal som ska ge dig inom privat ambulans samma tid för vila och återhämtning som vi förra året fick in i det centrala avtalet för anställda inom kommun och landsting. Från 1 november gäller också det nya centrala samverkansavtalet på SKL-området, som kommer att sätta ökat tryck i de lokala samtalen kring arbetsmiljö.

Vårdförbundet tillvaratar barnmorskornas intressen och vår påverkan har resulterat i en god löneutveckling och ökade budgetmedel till förlossningsvården. Men ett orosmoln för oss inom Vårdförbundet är att Svenska Barnmorskeförbundet nu utreder om man ska bilda ett eget fackförbund. Vår övertygelse och erfarenhet är att ju fler vi är desto starkare blir vi. Splittring är inte rätt väg att gå. Till dig som är barnmorska vill jag därför säga: Det återstår massor för att förbättra barnmorskornas situation, det vet vi. Berätta för oss hur du ser på din situation, på framtiden, på vad vi måste göra bättre!

Vi tror på kraften i ett större förbund, som tar en självklar plats vid förhandlingsborden. För alla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor behöver vi under 2018 fortsätta stå samman och organisera oss. I dessa tider av #metoo-upprop är det bevisligen mer effektivt än någonsin att samarbeta. Ta kontakt med din förtroendevalda för att ha en dialog om just dina förutsättningar. Eller varför inte bli förtroendevald själv?

En riktigt fin jul- och nyårshelg önskar jag dig, vare sig du är i tjänst eller ledig under denna speciella tid på året!