Lönen är en av de viktigaste frågorna för Vårdförbundet, för vi vet att det är en av de viktigaste frågorna för dig som medlem.

Snart är det dags för årets lönesamtal. Det kan minst sagt kännas hopplöst att försöka påverka sin lön när man vet att chefen inte har många kronor att fördela. Men vi måste tillsammans fortsätta arbetet för att våra yrken ska värderas högre och för att var och en av oss ska få den lön som vår kunskap, erfarenhet och kompetens motsvarar.

Trots den stora bristen på bland annat biomedicinska analytiker och specialistsjuksköterskor används lönen inte i någon större utsträckning som konkurrensmedel. Bland annat för att landsting och regioner inte vill lönekonkurrera internt.

Det leder till svårigheter att rekrytera. Och varför ska man vidareutbilda sig om ingen skillnad syns på lönen? De stora arbetsmiljöbristerna som många medlemmar utsätts för just nu hänger också ihop med detta. Det är en ond cirkel som måste brytas.

Men den felaktiga värderingen av våra yrken beror inte enbart på lönepolitiken hos våra arbetsgivare. Den beror också på att de allra flesta av oss är kvinnor. Kvinnor har genomgående lägre löner än män i samhället, och det finns också en stor skillnad i värdering mellan traditionellt manligt respektive kvinnligt dominerade yrken.

De strukturella löneskillnaderna gör att det krävs strukturella åtgärder i samhället för att bryta de diskriminerande mönstren. Inte minst anser jag att vi behöver förändra lönebildningen i samhället. Så länge den mansdominerade exportindustin alltid ska vara löneledande så blir det mycket svårt att jämna ut skillnaderna. Olika kvinnodominerade yrkesgrupper inom offentlig sektor får fortsätta slåss om samma lilla kaka så länge ingen omfördelning görs i samhället.

Som legitimerade professioner i livsviktiga yrken ska vi ha ett högt marknadsvärde och en hög värdering av samhället. För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans på alla plan.

Vårdförbundet jobbar för att utveckla löneprocessen på din arbetsplats och för att utveckla avtalen med arbetsgivaren. Vi jobbar också för att påverka den lokala lönebildningen och lönebildningen i samhället. I alla lägen höjer vi rösten för att påverka politiker och andra beslutsfattare när det gäller värderingen av våra yrken.

Du kan påverka din arbetsgivare genom ditt lönesamtal, men också genom att delta i verksamhetsutveckling och kunskapsutveckling inom ditt område. Du kan också byta jobb om du inte är nöjd med din lön. Och du kan alltid vända dig till Vårdförbundet för råd och stöd i frågor som gäller din lön.