Nu är det nytt år och jag ser fram emot att prata om sjukvården inför valet 2018 och vikten av fortsatt internationell solidaritet. Jag konstaterar också det orimliga i förslaget om höjd pensionsålder.

Nu är julhelgerna över och du som medlem kanske summerar hur det gick på jobbet. Funkade bemanningen? Var det patientsäkert? Fick du och dina kollegor den ledighet ni planerat? Det är speciellt att vara i tjänst och fira jul eller nyår med kolleger. På Sahlgrenska där jag jobbat fanns en chef som varje julafton kom med personliga julklappar till oss på avdelningen, för att visa uppskattning. Det är under högtider som människor påminns lite extra om hur viktiga våra yrken är. Jag hoppas att du som var i tjänst fick det tack du förtjänar av arbetsgivare och patienter! För vården och du som arbetar i den är enormt viktiga för samhället. Det vet de svenska väljarna, som i en undersökning listar sjukvården som den viktigaste valfrågan. Vårdförbundet arbetar självklart för att valåret 2018 ska handla om att du som medlem måste få rätt förutsättningar att göra ditt jobb och få ordentligt betalt för det.

Strax före jul presenterade sex riksdagspartier en pensionsöverenskommelse, som bland annat innehåller förslag om höjd pensionsålder. Vårdförbundet tycker att det är fel. Vi har redan en situation där många jobbar deltid för att orka och sjukskrivningstalen ökar. För att i framtiden kunna bedriva en patientsäker vård krävs att det finns högskoleutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som vill och orkar vara en del av den. Det är orimligt att höja pensionsåldern utan att först ha kommit till rätta med de omfattande bristerna i villkor och arbetsmiljö som finns inom vården! 

Förutsättningarna för ditt arbete påverkas inte bara av det svenska valet och politiken, utan också av vad som händer i omvärlden. Därför har Vårdförbundet ett stort internationellt engagemang. Vi stöder projekt i bland annat Lesotho och Palestina, som vi nyligen besökt. Våra utvecklingsprojekt bygger på partnerskap mellan oss och kollegerna i respektive land. I den andan har Vårdförbundet nyligen ingått i en svensk delegation som deltog i kongressen Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA. Så varför är det viktigt för dig som medlem att Vårdförbundet är med i de här sammanhangen? Jo, därför att våra yrken finns i ett globalt sammanhang. Vi stödjer professionell och facklig utveckling för att kunna påverka i frågor som rör solidaritet och hälsa samt professions- och villkorsfrågor. Det gynnar både medlemmar i Sverige och våra kollegor i andra länder. 

Slutet av 2017 präglades av de många #metoo-uppropen och vården är tyvärr inte något undantag när det gäller sexuella trakasserier. Strax innan jul kom ett upprop under hashtag #nustickerdettill, drivet av sjuksköterskorna Kristina Sundell och Erika Hellberg samt specialistsjuksköterskan Päivi Vilkkavaara. Det är tydligt att gamla hierarkier och maktstrukturer fortfarande existerar även inom vården och att det tar sig uttryck i sexuella trakasserier. Detta är inte acceptabelt! Ta kontakt med din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt om du behöver fackligt stöd i denna viktiga fråga, vi utreder alla ärenden som kommer in till oss.

Du är inte ensam i detta!