Ingen vet med säkerhet hur pandemin kommer utveckla sig, men vi vet att hälso- och sjukvården kommer att vara en viktig valfråga för befolkningen.

Avtalsrörelse. Ansvaret för vårdens kompetensförsörjning vilar ytterst på politiker i regioner och kommuner. För att medlemmar ute i verksamheterna ska kunna leverera på politikers löften till invånarna krävs ett både tydligt och långsiktigt uppdrag, men också ekonomiska resurser för att bemanna med rätt kompetens i tillräcklig omfattning. Du och dina kollegor måste få ett hållbart yrkesliv och inte behöva gå ner i arbetstid eller drabbas av etisk stress. För det krävs stora satsningar på arbetsmiljön, att hålla i arbetet med jämställda livslöner och kompetensutveckling. Vi ser också att chefens förutsättningar är viktiga för medarbetarnas arbetsmiljö och vilja stanna kvar. Det är huvudpunkterna i det yrkande som vi lämnat till SKR och Sobona inför vårens förhandlingar om HÖK 22.

Jämställda pensioner och livslångt lärande

Innan jul slöt facken inom välfärden avtal med SKR och Sobona om höjda avsättningar till tjänstepension, möjlighet till olika studiestöd (2 plus 4 terminer) samt att parternas arbete för friska arbetsplatser fortsätter. Det kommer att göra stor skillnad för att få en hållbar, attraktiv och jämställd välfärdssektor.

Kongress i år

Var fjärde år på våren håller Vårdförbundet kongress och inför den gör du som medlem aktiva, demokratiska val om hur ditt fackförbund ska drivas. Stort tack till alla er som skickat in motioner under hösten! Ni har många kloka tankar och förslag och vi går igenom dem med stort intresse. Vi vill påminna om att fram till 31 januari kan du som medlem nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Ta chansen att påverka vilka som ska leda förbundet de kommande fyra åren! Den 13-16 maj samlas så de 190 kongressombuden, som utsetts av medlemmarna, på kongressen i Uddevalla och beslutar tillsammans vad förbundet ska fokusera på under kommande period. Det ser jag verkligen fram emot.

Tankar kring valåret

Året kommer att domineras av valrörelsen och Vårdförbundet kommer att arbeta strategiskt för att göra vården till en valfråga. När vi nu träffar partierna inför valet kommer vår valplattform att lyfta fram din arbetsmiljö som den viktigaste frågan. Du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du vill och orkar jobba heltid under ett helt arbetsliv! Vi kommer också lyfta vikten av kompetensförsörjning – rätt kompetens på rätt plats i vården – och hur styrningen av hälso- och sjukvården bör förbättras.

Nu har samhället återgått till skola och arbete efter julledigheterna. Allt tyder på att trycket på vården kommer att vara fortsatt högt och att det inte handlar om covid-patienter, utan om den uppskjutna vården. Men du måste få vila och återhämtning och har rätt till en sund arbetsmiljö, även i dessa speciella tider. Behöver du råd och stöd från oss i detta? Kolla på vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.