Ljuset i tunneln

Äntligen har vi lämnat det prövande virusåret och trätt in i det hoppfulla vaccinåret 2021: Året då medlemmarna måste uppvärderas och tackas med lön.

Hård prövning. Ni medlemmar har levererat på topp under extrema omständigheter under ett år som går till historien. Många av er fick dessvärre inte den vila och återhämtning över jul och nyår som ni så väl behövt. Nu är krislägesavtalet med SKR aktiverat i Region Uppsala, Region Jönköping, Region Skåne, Region Stockholm, Region Gävleborg, Region Kalmar och Västra Götalandsregionen - och alla inser att läget kommer att vara fortsatt ansträngt under början av 2021.

Vaccinljuset i coronatunneln. Men allt är inte mörker och nu går vi mot ljusare tider! Läkemedelsbolagen har kraftsamlat och överträffat sig själva i den globala kapplöpningen om att rekordsnabbt forska fram vaccin mot covid19. Över hela världen är nu vaccinationerna igång – med sjuksköterskor vid sprutorna. Vi anser givetvis att det är viktigt med hög vaccinationstäckning, även om vaccination inte kommer att lösa situationen på kort sikt eller ersätta andra verktyg (fysisk distans, hygien, skyddsutrustning, testning och rätt kompetens på rätt ställe).

Segrar för dig. Apropå kompetens så är det en stor sak att coronakomissionen i sin delrapport så tydligt kritiserade bristen på sjuksköterskor inom den kommunala äldrevården. Kommissionen menar att sjuksköterskor ska finnas på plats på varje särskilt boende, dygnet runt, alla dagar. En annan vinst är att vi förmådde regeringen att stoppa utförsäkringarna av långtidssjuka, så att ni som kämpat i frontlinjen mot corona inte blir utförsäkrade om ni själva drabbas av viruset. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menar att Vårdförbundet haft stor påverkan i frågan och var avgörande för att regeringen och samarbetspartierna kunde gå fram med ett lagförslag.

Corona ska klassas som arbetsskada. Nära 2 500 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har anmält arbetsrelaterad sjukdom i yrket på grund av corona. Vi driver på för att du som smittats på jobbet ska få arbetsskadeersättning. Det ska anmälas som en arbetsskada och ge bättre ekonomisk ersättning än vid vanlig sjukskrivning.

HÖK 19 löper vidare. Efter en gedigen utvärdering av kollektivavtalet HÖK 19 har förbundet landat i att det är mest fördelaktigt för medlemmarna att vi fortsätter. Cirka 20-25 procent av medlemmarna har bedömts som särskilt yrkesskickliga och har fått större löneökningar än tidigare. Nu ska vi jobba ännu hårdare lokalt för att avtalet ska få full effekt, genom att sätta mer press på politiker och arbetsgivare. Pandemin har satt allmänhetens ljus på era insatser och ni ska tackas med lön.

Så sträck på dig, var stolt över din livsviktiga kompetens! Tillsammans står vi 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, studenter och chefer stolta sida vid sida. Och i år ska vi bli fler och starkare än någonsin!