Nu stänger vi det här året och vi ska vara stolta. Vårdförbundets medlemmar vaccinerade befolkningen och samhället försökte återgå till det normala.

Insatser hyllas

Ett stort grattis till vinnarna på årets Vårdgala: Ulrica Nilsson, Thérèse Garthman, Moa Gullbrand, Gunilla Berg och Christina Santala Häggemark. Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet och vi vill med det premiera medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård.

Som H.M Drottning Silvia sa på Vårdgalan, när hon i ett varmt hyllningstal tackade er barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor:

”Vårdförbundets medlemmar har axlat enorma utmaningar, det gäller både er som jobbat i frontlinjen mot covid-19 och er som gjort avgörande insatser med att se till att den ordinarie hälso- och sjukvården har fungerat. En stor del av befolkningen har blivit vaccinerade av er och det tackar vi för”

Det finns ett starkt folkligt stöd för vårdens medarbetare och du har i din yrkesroll ett stort förtroende från allmänheten. Allt fler höjer sina röster om Vårdförbundets medlemmars arbetsvillkor och vill se förändringar för att du ska få en bättre arbetsmiljö.

Förlossnings-manifestationer

Folkets stöd märktes inte minst nyligen när tusentals deltog i barnmorskornas manifestationer för en hållbar arbetsmiljö och ställde krav på beslutsfattare och politiker. Det kunde lika gärna ha varit sjuksköterskorna på IVA, hemsjukvården eller diagnostikens professioner biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor som manifesterade! Ni har rätt till en god arbetsmiljö och befolkningen till en säker vård och Vårdförbundet fortsätter att arbeta tillsammans med förtroendevalda skyddsombud för det. Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) bör sätta arbetsmiljön för välfärdens viktiga yrken på agendan. Din arbetsmiljö är också en tung faktor när vi utvärderar och tar beslut om framtida kollektivavtal. Du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du vill och orkar jobba heltid under ett helt arbetsliv.

Inför valåret 2022

När jag skriver detta är det mindre än ett år till valet och även denna gång ligger hälso- och sjukvården i topp när väljarna rankar de viktigaste valfrågorna. Även undersökningar av Novus visar att TCO-medlemmar ser vården som nyckelfrågan i det kommande valet. Kommer politiken orka driva denna viktiga och komplexa fråga? Jag förväntar mig det! Vårdförbundet kommer arbeta stenhårt för att göra vården till en valfråga. Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga som de politiska partierna måste svara upp mot i valrörelsen - med konkreta reformer.

Slutligen vill jag önska jag dig en god jul och ett gott nytt år, vare sig du är i tjänst eller ledig. Kolla på vardforbundet.se eller hör av dig till Vårdförbundet Direkt om du har frågor inför julhelgerna på 0771-420 420.

/Sineva Ribeiro

Förbundsordförande Vårdförbundet

Ur min agenda:

  • 6 december: TCO styrelsemöte
  • 7 december: Nämndmöte med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  • 7 december: Deltar i Altingets vårdpolitiska nätverk
  • 15-16 december: Förbundsstyrelsemöte