Allt fler får upp ögonen för att arbeta inom något av de livsviktiga yrken som Vårdförbundet organiserar och intresset för utbildningarna ökar.

Den här gången vill jag lyfta förbundets 10 000 studentmedlemmar, som är så viktiga för framtiden och som är de kollegor vi kommer att arbeta tillsammans med imorgon. I årets version av Vårdförbundet Students VFU-rapport svarade nära 1300 studentmedlemmar vad ni anser om er verksamhetsförlagda utbildning. Bäst omdöme fick Jönköping University, tätt följt av förra årets vinnare Högskolan i Kristianstad och Karlstad Universitet – stort grattis! Många är nöjda med sin VFU, vilket är betryggande. Samtidigt visar årets enkät att nästan en fjärdedel av er överväger att byta yrke efter VFU och att andelen som inte ens får VFU-plats ökar. Det är fortsatt relativt många som anser att de utnyttjas som extrapersonal eller som inte fått tillräcklig tid för återhämtning. Det duger inte. Vårdförbundet kräver att lärosäten och arbetsgivare steppar upp för att möta det ökande intresset att studera till dessa livsviktiga yrken och Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, har lyssnat på oss. Hon sa nyligen i media: ”Regeringen har tillfört stora resurser för en historisk högskoleutbyggnad, och högskolorna är beredda att ger fler möjlighet att kunna utbilda sig till sjuksköterska, men det som är oroande är den stora flaskhalsen med brist på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Jag vill vara väldigt, väldigt tydlig, här måste faktiskt kommuner och regioner och arbetsgivarna kliva fram och ta sitt ansvar inför höstterminen”.

En annan viktig studentfråga där minister och myndigheter har lyssnat är den om fribeloppet och CSN. Reglerna ändrades efter våra påtryckningar, så att fler studenter kan arbeta extra inom vården utan att bli av med sina studiemedel. De tillfälliga reglerna gäller året ut så att studenter kan gå in och stötta under semesterperioder.

Vårdförbundet Direkt får många frågor från om ”sommarpaketen” har kommit, alltså upplägg för att flytta på semesterveckor. Det ser som vanligt olika ut över landet. SKR och regioner och kommuner säger att deras ambition är att personalen ska få fyra veckors vila och återhämtning. En medlemsundersökning visar att 44 procent har fått fyra veckors sammanhängande sommarsemester beviljat enligt sina önskemål. Men läget är svårbedömt för arbetsgivarna och vi vet hur snabbt det kan ändras. I år är det därför extra viktigt att du involverar din förtroendevalda och Vårdförbundet Direkt så att en eventuell förändring av din semester förhandlas fackligt! Din lagstadgade rätt till semester ska respekteras i sommar, du behöver vila och återhämtning. Semesterveckor får bara flyttas genom frivillighet och ska då kompenseras rikligt.

Ta hjälp av förtroendevald på arbetsplats eller Vårdförbundet Direkt för att resonera kring sommaren. Du når oss på 0771-420 420 hela sommaren. Tillsammans är vi starka!