Det är en intensiv tid med nyheter om regeringssatsningar på hälso- och sjukvården, prisutdelning på vår egen Vårdgala och utvärdering av löneavtalet.

Statsbudgeten för 2022 

Regeringen har presenterat budgetpropositionen och Vårdförbundet konstaterar att vi lyckats med vårt påverkansarbete för medlem. Flera av förslagen är i linje med vår politik. Bland annat föreslås förstärkningar av sjukförsäkringen och satsningar för att lösa bristen på VFU-platser för studenter och förbättra förutsättningarna för studenthandledare. Det kom också nyheter på andra områden där vår påverkan varit framgångsrik: Förlängda satsningar på fler sjuksköterskor inom äldrevården, på det förebyggande hälsoarbetet och på arbete med kvinnors hälsa och förlossningsvården. Flera miljarder avsätts till regionerna för att stödja hälso- och sjukvården i hanteringen av ”vårdskulden”. Det ska vi följa upp så att även ”arbetsmiljöskulden” gentemot personalen tas om hand. I en kunskapsintensiv verksamhet krävs kontinuerlig utbildning, utveckling och forskning - men trots det så nekas du och dina kollegor detta. 

Välkommen på digitala Vårdgalan! 

Snart är det dags att fira medlemmars insatser inom personcentrerad vård och ledarskap. Bland de nominerade till 2021 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam har juryn utsett tre medlemmar som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. Finalisterna kommer ifrån Göteborg, Umeå och Stockholm och arbetar inom kirurgi, hemsjukvård och dagkirurgi. Finalisterna till Årets Vårdchef på 50 000 kronor är från Brunflo, Ronneby och Trollhättan och finns inom primärvård, hemsjukvård och psykiatri. Vinnarna koras den 29 oktober kl. 14-16 då den digitala Vårdgalan direktsänds via Vårdförbundets YouTube och Facebook Live. Då delas även Årets Studenthandledare på 25 000 kronor ut. Missa inte detta tillfälle att lära av varandra och fira våra livsviktiga yrkens framsteg!  

HÖK-19: Utvärdering pågår

Vi utvärderar löpande kollektivavtalet HÖK-19 (huvudöverenskommelsen med SKR och Sobona) och har nyligen skickat ut en löneenkät till er medlemmar inom avtalet. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten och jag är tacksam om du har möjlighet att delta. Vi samlar fakta för att avgöra i vilken utsträckning arbetsgivarna prioriterat högre löner till särskilt yrkesskickliga och hur stora löneökningarna varit. Vi måste se att erfarenhet och kunskap spelar roll för den lön du får! Baserat på det kommer förbundsstyrelsen i december ta beslut om avtalets framtid.  

Kongress 2022

Nu börjar det komma in motioner från medlemmar till kongressen i maj, kring förbundets vision, mål, långsiktig inriktning och politiska ställningstaganden. Gå in på vardforbundet.se och gör din röst hörd du också! Vad vill du att vi ska driva under åren 2022-2026? 
Tillsammans är vi starka. Din förtroendevalda på arbetsplatsen och Vårdförbundet Direkt finns redo att stötta dig, du når oss på 0771-420 420.