Tack för det mod och den professionalitet du visar i coronakrisen. Vi gör allt vi kan för att du ska få en fungerande arbetssituation i denna svåra stund.

Vårdförbundets medlemmar gör enorma insatser i kampen mot coronaviruset.  Er kunskap är nödvändig för att vården ska fungera patientsäkert.

Det är ett imponerande arbete som pågår i frontlinjen för att möta och behandla patienter. Av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom infektion, skolsköterskor, och distriktssköterskor. Och av tusentals biomedicinska analytiker som analyserar prover, och av röntgensjuksköterskor som röntgar lungor. Och landets barnmorskor mobiliserar kraft och enighet kring vården för kvinnor med misstänkt eller konstaterad coronainfektion i samband med graviditet och förlossning.

Att det skulle krävas en pandemi för att få gehör

Du medlem i Vårdförbundet gör livsviktiga insatser i den pågående kampen mot corona, och för det emottar du nu befolkningens tacksamhet på en mängd olika sätt. Även statsministern och till och med kungen har uttryckt sitt varmaste tack!

Det är olyckligt att det ska krävas en pandemi för att vårdens organisering, kompetensförsörjning och arbetsvillkor ska få den uppmärksamhet och gemensamma debatt som den behöver.
Sineva Ribeiro

Det är fint att se, samtidigt som det är olyckligt att det ska krävas en pandemi för att vårdens organisering, kompetensförsörjning och arbetsvillkor ska få den uppmärksamhet och gemensamma debatt som den behöver.

Aftonbladet beskrev det väldigt bra i en ledartext: Vårdpersonalen är årets svensk varje dag och villkoren i vården måste spegla det.

Visst kan vi hylla vårdpersonalens insatser och tacka dem för deras arbete. Det ska vi såklart också göra. Men att från politiskt håll knåpa ihop gråtmilda delningsbilder om vårdpersonalens förträfflighet i en kris är rent och skärt trams i jämförelse med bra arbetsvillkor, rimliga löner och en schysst arbetsmiljö i vardagen.

Det ska inte krävas en pandemi för att någon ska begripa det här. Den som säger tack idag måste också agera i morgon för att vi ska ha en robust välfärd och vård alla dagar, kris eller inte.

Den som säger tack idag måste också agera i morgon för att vi ska ha en robust välfärd och vård alla dagar, kris eller inte.
Sineva Ribeiro

Mer krävs för att klara coronakrisen

Regeringen och myndigheterna har vidtagit åtgärder och visat handlingskraft. Men mer krävs för att vårdsystemet ska klara coronakrisen.

Vi efterfrågar, för våra 114 000 medlemmars räkning, en mängd akuta åtgärder och får gott gehör i en situation som kommer att pågå under en längre tid och kräva mycket av oss alla.

Vi samtalar med politiker, myndigheter och andra aktörer för din räkning. Håll utkik här på vår webbplats för att se alla nyhetsartiklar, tv-inslag, debattartiklar, radiointervjuer som jag och förtroendevalda gör. 

Här kan du läsa mer om hur Vårdförbundet påverkar under coronakrisen

Om du har frågor eller känner oro

Har du frågor om corona och covid-19 gällande ditt arbete? Läget kan snabbt förändras och därför samlar vi information för dig som medlem och uppdaterar den kontinuerligt här på vår webbplats: vardforbundet.se/corona.

Hör av till Vårdförbundet direkt på 0771 420 420 för rådgivning om din arbetssituation under coronakrisen.

Vi finns här för dig i denna ansträngda situation. Ta hand om dig och de dina!