Nu är vaccinationerna igång, med sjuksköterskor vid sprutorna. Pärsen är långt ifrån över och arbetsgivarna behöver planera klokt för att vi ska orka.

Kraftsamla och gruppera om. Jag ser hur hårt ni jobbar, både med covid-patienter och inom den ordinarie vården! Ni gör enorma insatser dygnet runt, året om. Den här pandemin kommer att påverka din arbetssituation hela året, det blev en andra våg och kan även bli en tredje. Arbetsgivarna är skyldiga att säkerställa att Vårdförbundets medlemmar orkar fortsätta att leverera hälso- och sjukvård till befolkningen. Vårdskulden i form av uppskjuten vård är nog så viktig, men arbetsgivarna ska också betala tillbaka den skuld som byggts upp gentemot er medlemmar: Bristande vila och återhämtning, uppskjuten eller flyttad semester, berget av övertidstimmar…

Vårt budskap till kommuner och regioner är att det i år är ännu viktigare att planera sommarvården i tid, så att de som önskar får fyra veckors sammanhängande ledighet.

Det måste säkras redan nu, den ordinarie kompetensen behöver få avlastning – arbetsgivarna får ta in bemanningspersonal från företag om det behövs. För pengarna finns! Regeringen har tillfört regioner och kommuner historiska belopp för de extra kostnader som uppstår i spåren av pandemin.

Dags för löneförhandling. Just nu startar årliga löneöversyner runt om i landet. Vid utvärdering i ”halvtid” av kollektivavtalet HÖK19 såg vi att utvecklingen går i rätt riktning, det har börjat hända saker med lönerna! Cirka 20-25 procent av medlemmarna har bedömts som särskilt yrkesskickliga och har fått större löneökningar än tidigare. Det ska vi nu fortsätta jobba för så att fler regioner och kommuner prioriterar särskilt yrkesskickliga och arbetar för en ökad lönespridning. Nu när årets löneöversyner genomförs måste arbetsgivare och politiker lägga in en extra växel. Se till att du får ditt lönesamtal och förbered dig, ta lönecoachning via Vårdförbundet Direkt och kolla vår checklista på Vårdförbundet.se under ”lön”. Du är värd mer!

Vårdförbundet växer i styrka. Att ha ett stort fackförbund med 114 000 medlemmar i ryggen har visat sig viktigare än någonsin under pandemin. Vi har drivit många tvister och förhandlat fram avtal och lösningar för medlemmarna. Som ett kvitto på att vi lyckas har i flera år haft en stark tillströmning av nya medlemmar. Förra året blev ett rekordår då hela 4 699 kollegor valde att gå med i Vårdförbundet. Allt fler medlemmar arbetar också inom privat sektor och ni var vid årets slut hela 1 732 fler än vid årets början. I dessa tuffa tider har fler barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor insett värdet av att organisera sig fackligt, för att kunna påverka sin situation. Ju fler vi är som går samman, desto mer kan vi påverka vid förhandlingsbordet med vårdens arbetsgivare, och få gehör hos politiker, myndigheter och andra beslutsfattare!