Avdelningar utan sjuksköterskor är en oacceptabel lösning på arbetsgivarnas problem med bemanning.

Så går ännu en sommar mot sitt slut. Du som medlem kanske upplever det som en lättnad? Jag vet av egen erfarenhet hur tuff sommarperioden kan vara för våra yrkesgrupper. I sommar har medierna inte bara rapporterat om köer i vården och kaos på förlossningen utan också om nya fenomen som försök med sjuksköterskelösa avdelningar. Detta har Vårdförbundet givetvis kritiserat hårt, både på nationell och på lokal nivå. Vi markerar kraftfullt mot detta eftersom det strider mot etablerad forskning och hotar patientsäkerheten. Det är inte acceptabelt att ”lappa där det läcker” och i panik skapa tillfälliga lösningar som exkluderar sjuksköterskors kunskap och kompetens. I den här frågan viker vi inte en tum!

Vårt budskap till politikerna och arbetsgivarna är: Ska problemet med sjuksköterske- och barnmorskebristen i landet lösas måste våra medlemmar kunna höja sin lön, arbetsvillkoren måste förbättras och akademisk specialisttjänstgöring införas.

Arbetsgivarna behöver arbeta mer långsiktigt när det gäller planering och bemanning och säkra rätt kompetens på plats under längre tid. Det gäller för samtliga våra yrkesgrupper, du och våra andra medlemmar är en bristvara på arbetsmarknaden och ska behandlas därefter.

För dig som är medlem arbetar vi i Vårdförbundet varje dag för att förbättra villkor och arbetsmiljö. Det är också viktigt att jobba långsiktigt med att påverka utvecklingen av vården i framtiden. Samhället behöver ställa om mot en personcentrerad nära vård, som tar helhetsansvar. Där våra medlemmar samarbetar med alla vårdens yrkesgrupper, utan hierarkier och med patienten som en aktiv expert. Som jag tidigare har berättat är Vårdförbundet därför en aktiv del i den pågående regeringsutredningen om primärvården. Förbundet uppmanar politiker och arbetsgivare att vi tillsammans ska bygga vidare på det arbete som görs inom mödra- och barnhälsovård, elevhälsa och distriktssköterskornas förebyggande arbete. Våra medlemmars kunskap är central i utformningen av morgondagens vård.

En viktig förändring Vårdförbundet arbetar med är värderingen av din arbetsinsats, i form av lön och andra ersättningar. Att påverka på alla nivåer för att rätta till de felaktiga strukturerna är min och de andra förtroendevaldas högsta prioritering.

Här och nu vill jag peppa dig som medlem att använda din kraft för att påverka i vardagen. Din arbetsgivare lägger sin budget för lönerevision, justering av löner, under hösten. Det betyder alltså att det är läge för dig att börja påverka redan nu! Titta i lönestatistiken på Vårdförbundets webbplats, för att få fakta att argumentera för din personliga löneutveckling. Och ta stöd av din lokala representant från Vårdförbundet för att redan i dag börja prata lön med din arbetsgivare.