Efter en tuff sommar i vården har hösten rivstartat med flera förändringar som gör skillnad för medlem. Vårdförbundets påverkan för dig ger resultat!

Följa upp sommaren. När jag pratar med medlemmar och ni berättar hur ni har haft det i sommar så hör jag att det varit slitigt. På många håll har patienterna återvänt efter pandemin och börjat söka ordinarie vård igen. Precis som det beskrivs i en artikel av Jonatan Westin i Vårdfokus: Många av er fick den semester ni önskade, men till ett högt pris i form av sämre arbetsmiljö och patientsäkerhet ("Arbetsmiljön har varit på farliga nivåer i sommar"). Antalet vårdplatser störtdök jämfört med tidigare somrar, samtidigt som antalet överbeläggningar, utlokaliserade patienter och extrapass steg och vi har gjort många 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket. Det är inte meningen att du ska behöva riskera din egen hälsa eller legitimation för att få ut de fyra veckors sammanhängande semester som du har rätt till enligt lag. Vi ska följa upp om och hur regioner och kommuner har använt de historiskt stora ekonomiska resurser man fått från regeringen på grund av pandemin.

Lättnader i sjukförsäkringen. Vi har vunnit en viktig påverkansseger för er medlemmar genom att regeringen föreslår ändringar i socialförsäkringen så att de utslitna som är 60-65 år och arbetar inom vården kan få sjukersättning längre tid, och slipper förtidspensionera sig. En välkommen lättnad av de hårda krav som finns idag! Du som är över 60 år och utsliten av jobbet kommer att få sjukersättning om du inte längre bedöms kunna arbeta inom ditt yrke. Arbetsförmågan ska alltså endast bedömas mot arbeten i yrken som du har erfarenhet av, samt andra lämpliga arbeten som är tillgängliga - inte mot alla arbeten på arbetsmarknaden. Det är en stor förbättring och något som vi krävt länge. De med slitsamma yrken ska kunna gå i pension när kroppen säger ifrån, utan att riskera att bli fattigpensionärer!

Vården äntligen en riksfråga. Vårdens beredskap, kompetensförsörjning, nationella reformer, forskning och utbildning och digital infrastruktur ska vara riksintresse, föreslår en statlig utredning som letts av IVO:s generaldirektör Sofia Wallström. Även detta är en viktig seger för Vårdförbundet som kommer leda till förbättringar för medlemmar. Vårdens många IT-system och regioners och kommuners oförmåga att klara bemanningen är stora problem som behöver lösas av staten. Det är bra att vi fått gehör för det.

Var med och påverka. Under hösten pågår de lokala avdelningarnas årsmöte, där du som medlem utser kongressombud. I maj nästa år är Vårdförbundets kongress då medlemmarna väljer vilka som ska föra deras talan de kommande fyra åren. Redan från den 15 september kan du som medlem skriva motioner direkt till kongressen i frågor som gäller vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten – gå in på vardforbundet.se och gör din röst hörd!

Tillsammans är vi starka. Din förtroendevalda på arbetsplatsen och Vårdförbundet Direkt finns redo att stötta dig, du når oss på 0771-420 420.