Sverige saknar ett nationellt ansvarstagande för vårdens kompetensförsörjning. Regeringen måste ta på sig ledartröjan för att säkra en god och jämlik vård.

Vårdförbundets nya rapport visar att efterfrågan på kvalificerad personal är större än tillgången. Situationen är akut och vården står inför en rekryteringskris. Nästan 1200 vårdplatser hålls redan idag stängda på de svenska akutsjukhusen, på grund av personalbrist.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, kommer över 11 000 specialistsjuksköterskor att saknas om tio år. Om 20 år kommer vården att sakna 14 800 specialistsjuksköterskor, 2 300 biomedicinska analytiker och 1 700 barnmorskor.

Som det är just nu sviker vården många gånger både patienter och personal. Arbetsbelastningen sliter och bristerna i arbetsmiljö och bemanning gör att patientsäkerheten sätts på spel. Det är tungt både fysiskt och psykiskt och många medlemmar i Vårdförbundet går ner i arbetstid eller säger upp sig.

Men arbetsgivarnas efterfrågan på personal inte är det enda måttet på vilken kunskap som behövs i vården. Det viktigaste är att patienternas behov ska kunna mötas. Den utmaningen blir allt större i och med en ökad andel äldre i befolkningen och allt fler med komplexa vårdbehov.

Nu behövs långsiktigt hållbara gemensamma nationella lösningar. De problem som finns i många delar av vården idag går inte att lösa genom att "lappa och laga". Om vi fortsätter att göra som vi alltid har gjort kommer vi att få de resultat som vi alltid har fått.

Vårdförbundet vill se ett helt nytt sätt att möta vårdens utmaningar. Vi vill se en personcentrerad vård där delaktighet är grunden. Vi vill se en vårdorganisation som ger möjlighet till hälsosamma arbetstider. Och vi vill se en genomtänkt personalpolitik som värderar våra professioner utifrån den kunskap och den arbetsinsats som vi tillför. Vi är inte utbytbara kuggar i ett maskineri. Var och en av oss har en kunskap som vården inte klarar sig utan.

Inte minst vill vi att Regeringen omedelbart tar initiativ till en gemensam samling för att säkra kompetensförsörjningen i vården. Det är en fråga som är helt avgörande för den svenska välfärden. Utan rätt kunskap och kompetens finns inga möjligheter att erbjuda en säker och jämlik vård för hela befolkningen.