Regeringens pengasatsning och det nya avtalet med SKL och Sobona ger förutsättningar att ge högre löner till erfarna och särskilt yrkesskickliga.

Vi närmar oss finalen av semesterperioden och det larmas som vanligt om ”sommarvården” i media. Vårdförbundet har exempelvis anmält akuten på Centralsjukhuset i Karlstad till Arbetsmiljöverket, något som Vårdfokus berättade om och som spred sig till fler medier. Bemanningen var redan låg sedan tidigare på akuten, men inför sommaren minskades antalet sjuksköterskor med fem varje dygn. ”Arbetsgivaren kallar det en verksamhetsanpassning, men det handlar inte om en anpassning till verksamheten utan en anpassning till bristen på sjuksköterskor”, kritiserade Camilla Gustafsson, Vårdförbundets ordförande i Värmland.

Flertalet andra reportage i stora medier skildrar de återkommande historierna om bristen på Vårdförbundets yrkesgrupper och arbetsgivares desperata försök att fylla på med icke kvalificerad kompetens. Och jag levererar tuffa fakta: det finns inga genvägar, det måste till löneutveckling och god arbetsmiljö för att attrahera och behålla Vårdförbundets professioner! Att bemanna med andra yrkesgrupper är inte patientsäkert. Ledande forskning visar att man får en högre dödlighet på avdelningar där det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor. Hög kompetens inom det akademiska ämnet omvårdnad krävs för att den nära patientvården ska hålla hög standard och vara patientsäker.

Så vad händer nu? I juni berättade regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en ny satsning på 9,4 miljarder för att stärka hälso- och sjukvården. Av dessa pengar ska 3,3 miljarder riktas till medarbetare inom vården. De pengarna måste gå till ökad grundbemanning, så att du får en bättre vardag med fler kolleger. Men också till löneökningar för alla som är särskilt yrkesskickliga.

Som du nog vet har vi sedan 1 april ett nytt centralt kollektivavtal med SKL och Sobona för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, där stort fokus ligger på möjligheten att göra lönekarriär och att erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska löna sig. Regeringens ”medarbetarmiljarder” ska gå till dig och dina kolleger, till dig som arbetar med patienterna, inte till administration.

Vad betyder det? Att nu finns det pengar för regioner och kommuner att göra verkstad av det nya avtalet, med lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga — en satsning som enligt avtalet ska påbörjas redan i år. Vårt mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor i lönelyft under den treåriga avtalsperioden. Arbetsgivarna ska börja belöna särskild yrkesskicklighet och erfarenhet redan i årets löneöversyn och de nya lönerna ska betalas ut nu under hösten, med retroaktivitet från 1 april.

Ta kontakt med din lokala förtroendevalda om du inte fått besked om årets löneöversyn — nu ligger ansvaret på arbetsgivarna att leverera enligt det nya avtalet!