Med rätt att slå larm

Legitimerad personal ska påtala missförhållanden och brister i vården och vi accepterar inte att rätten att larma i media blir ifrågasatt av arbetsgivare.

Sida vid sida

Att ha backning av ett starkt fackförbund är viktigare än någonsin och nu går allt fler med i Vårdförbundet. En av våra viktigaste uppgifter är att driva på för förbättringar för dig. Då är vi dels problembeskrivare och dels problemlösare, som kommer med krav och förslag till politiker och arbetsgivare. Här är samspelet med medierna viktigt eftersom de granskar hur myndigheter och arbetsgivare gör sitt uppdrag. Jag vill därför tacka er medlemmar som ställt upp och blivit intervjuade i media om era tuffa arbetssituationer! Det är starkt att klara av att berätta, det hjälper dina kollegor och inte minst: patienterna.

Rätt att larma

Alla offentliganställda, som arbetar på medborgarnas uppdrag, har en viktig uppgift att larma om missförhållanden, att vara visselblåsare. Att som offentliganställd kunna gå till medier med uppgifter om missförhållanden på sin arbetsplats är en grundlagsskyddad rättighet, genom den så kallade meddelarfriheten. (Det gäller såklart inte för vissa sekretessbelagda uppgifter, som till exempel avser vårdtagares hälsotillstånd och annan personlig information). Du har också källskydd, vilket innebär att du har rätt att vara anonym om du kontaktar media och de får inte uppge vem som är uppgiftslämnare. Inom offentlig verksamhet och offentligt finansierad privat vård och omsorg får arbetsgivaren inte försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift till media, detta kallas efterforskningsförbud. Arbetsgivare inom dessa verksamheter får inte heller bestraffa den som lämnat uppgifter till media, de har repressalieförbud.

Skyddet stärks

Men under pandemin har en del arbetsgivare börjat gör rejäla övertramp på det här området. Flera fack ser att rädslan för att påtala missförhållanden har växt och att antalet medlemmar som upplevt sig utsatta för repressalier som bestraffning, uppsägning eller omplacering har blivit fler. I SVT Uppdrag granskning ”Håll käften och lyd!” som sändes den tredje mars intervjuades några av pandemins visselblåsare, som felaktigt fått repressalier från arbetsgivare. Det ledde till att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) lovade att stärka skyddet för visselblåsare genom ett nytt lagförslag innan sommaren. Ministerns budskap var glasklart: Om arbetsgivaren går över gränsen och utsätter ett skyddsombud för repressalier, då finns det stor risk att den arbetsgivaren får betala kraftiga skadestånd.

Jag uppmanar dig som upplever att din rätt att påtala missförhållande ifrågasätts att ta kontakt med oss, kontakta ditt lokala skyddsombud eller Vårdförbundet Direkt på 0771 420 420. På vardforbundet.se/direkt finns mer information. Om du vill påtala missförhållanden, men inte är bekväm med att själv synas i media - kontakta din lokala förtroendevalda, så kan vi vara din röst i media. Vi tar fajten åt dig!