Vi behöver hitta långsiktiga lösningar för att få en hälsosam vårdmiljö och goda villkor i vården. Nattarbetstiden är ett viktigt område där förbättringar behövs. Löneutveckling och utvecklade arbetssätt är andra delar som har stor betydelse för vårdens kvalitet och säkerhet.

Sommarpusslet blir allt knepigare att få ihop för varje år som går. Semesterveckor "säljs" för dyra pengar till arbetsgivaren. Vikarier erbjuds rekordhöga månadslöner. Vårdplatser stängs och operationer skjuts på framtiden.

Det privata pusslet blir också allt svårare att få ihop för många medlemmar. Det sliter på hälsa och socialt liv att jobba skift, att behöva jobba natt och att dessutom inte kunna ta ut sin semester.

Vårdförbundet vill att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Därför har vi nu tagit initiativ till att teckna lokala kollektivavtal om nattarbetstid och OB-tillägg. På så sätt hoppas vi tillsammans med lokala arbetsgivare hitta lösningar som gör hälsa och vardag bättre för de medlemmar som arbetar på nätterna.

Men de lokala avtalen ger inte en långsiktigt stabil lösning. Vi vill att alla medlemmar – oavsett vilken arbetsgivare man har eller var i landet man bor – ska ha goda och trygga arbetstidsvillkor. Därför är målet fortfarande att vi ska få ett centralt kollektivavtal om arbetstiden, som gäller för alla.

När det gäller löneutvecklingen så går den alldeles för långsamt. Men jämfört med andra grupper i samhället fick vi mer under förra året. Det visar lönestatistiken för 2014.

Våra yrkesgrupper är fortfarande felaktigt värderade, men siffrorna för 2014 visar att medlemmar inom landstinget fått i genomsnitt 4 procents löneökning. Det är nästan dubbelt så mycket som det så kallade märket för industrisektorn, som var 2,1 procent. Läs mer om lönestatistiken för 2014.

Arbetssätt och arbetsorganisering är andra grundläggande faktorer för vilka resultat som kan uppnås både för patienter och för personal. Därför är det väldigt inspirerande att ta del av allt fler vittnesmål om hur ett personcentrerat arbetssätt kan få mycket goda konsekvenser för hela vårdmiljön.

Så här berättar personalen vid Mellanvården på BUP i Skövde, som sedan en tid tillbaka arbetar personcentrerat: "Jämfört med tidigare arbetssätt skapar personcentrerat arbete mindre stress. Det skapar en bättre arbetsmiljö. Vi planerar själva vårt arbete, vilket leder till en känsla av kontroll över vår arbetsbelastning. Vi arbetar fritt under ansvar vilket stärker vår egen självständighet. Vi har möjlighet att arbeta flexibelt både vad gäller arbetstider, arbetssätt utifrån hur barnets behov ser ut. Sammantaget leder allt detta till en bättre arbetsmiljö, ett bättre arbetsklimat och en ökad arbetsglädje."

Alla personer vi möter i vården ska känna sig trygga och respekterade utifrån sin situation, oavsett bakgrund, hälsostatus och vårdbehov. Så nu satsar vi tillsammans på att utveckla yrke, vård och villkor ur alla tänkbara perspektiv.

En riktigt fin sommar önskar jag dig!