Äntligen ser vi en rejäl ljusning för villkoren under specialistutbildning. Men det behöver gå snabbare att införa AST.

Regeringen och SKL visar med den så kallade ”professionsmiljarden” att de tar bristen på specialistsjuksköterskor på allvar och är beredda att ta ett större ansvar för att fler ska vilja utbilda sig. 

Under 2017 får landsting och regioner 300 miljoner extra från regeringen för att fler sjuksköterskor ska specialistutbilda sig. Nu är det upp till arbetsgivarna att se det stora värdet i att satsa på utbildningsanställningar och att sluta kollektivavtal med oss om villkoren. Men det är också upp till dig som vill specialistutbilda dig att kräva en AST, Akademisk specialisttjänstgöring, av din arbetsgivare.

Det är inte på något sätt rimligt att du själv ska bekosta din specialistutbildning. AST är en vinnande lösning både för dig och för din arbetsgivare.

AST går ut på att kombinera de akademiska studierna med en utbildningsanställning. Du som blir antagen till en specialistutbildning kan få full lön och bra villkor under studietiden. Arbetsgivaren kan utifrån verksamhetens behov vara med och påverka utbildningens inriktning och planera för hur din nya kompetens kan användas när du är klar specialistsjuksköterska. Utbildningen kan ske på heltid eller deltid.

De arbetsgivare som redan infört AST är mycket nöjda med hur medarbetarnas och verksamhetens utveckling genom utbildningsanställningen går hand i hand. Och de medlemmar som nu har en AST-tjänst eller redan genomgått AST ser det som en bra förutsättning för att kunna göra karriär som specialist. 

Nu tar glädjande nog även Stockholms läns landsting efter många och långa diskussioner med Vårdförbundet klivet mot utbildningsanställningar med full lön. De signalerar också att de planerar att skapa kliniska karriärer för sjuksköterskor på ett liknande sätt som idag finns för läkare. Det skulle ge en bättre utväxling av din egen investering i en ökad kunskap i form av både ökad lön och en tydligare roll som specialist inom ditt kunskapsområde. 

Självklart jobbar Vårdförbundet för att medlemmar inom alla våra yrkesgrupper ska kunna specialistutbilda sig med goda villkor. Men för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är processen lägre eftersom det idag saknas reglerade specialistutbildningar inom de kunskapsområdena. Intensiva diskussioner pågår just nu med beslutsfattare på olika nivåer för att ändra på detta.

Det är otroligt viktigt för vården att vi får grepp om kompetensförsörjningen. Om du funderar över en specialistutbildning och inte riktigt vet vad som gäller hos din arbetsgivare så är du varmt välkommen att höra av dig till Vårdförbundet. Vi kan ge dig råd och stöd så att steget mot en framtid som specialistsjuksköterska blir lite enklare.