Kriget i Ukraina fyller oss med förfäran liksom rapporterna om Rysslands attacker mot sjukhus, med döda civila och skadade kollegor som följd.

Fruktansvärd utveckling. Vårdförbundet fördömer dessa uppenbara krigsbrott och ger bidrag till Unicef för att stötta Ukrainas befolkning. Tillsammans med TCO och yrkesorganisationer för vi löpande dialog för att stötta våra kollegor i landet. Samtidigt tvingas vi konstatera att svensk hälso- och sjukvård står inför ytterligare en prövning: Även om det i nuläget inte bedöms finnas ett direkt krigshot mot Sverige så agerar samhället nu för att säkra beredskap. Regionerna inventerar förmågan att vårda krigsskadade ukrainare och återigen kommer bristen på våra yrkesgrupper tyvärr att bli uppenbar. Vi följer utvecklingen och påminner om vikten av att planera bemanningen på ett hållbart sätt.  

För brist på vårdplatser handlar om brist på personal med rätt kompetens, inte på att det saknas sängar, operationssalar eller instrument. Fler legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor behövs för att bemanna fler vårdplatser. Det är vårt budskap apropå regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att sätta mål- och riktvärden för antal vårdplatser: De måste sätta mål och riktvärden för kompetens per vårdplats, för en patientsäker vård. Politiker och arbetsgivare måste också ”vårda vården” så att du får fler kollegor och en bättre arbetsmiljö, som vi kräver i ett allmänt upprop tillsammans med Läkarförbundet, Kommunal och 10 andra förbund. Gå in på vårdavården.nu och skriv på du också! 

Coronakommissionen sa i sitt slutbetänkande att försiktighetsprincipen borde ha gällt och att regeringen i tidigt skede skulle ha tagit till djärvare smittskyddsåtgärder. Vi har blivit lyssnade på av kommissionen: Mer skyddsutrustning och kompetens borde fördelats till äldrevården i ett tidigare skede. Du och dina kollegor borde ha skyddats bättre i det inledande skedet. Sjukvården måste förstärkas. Nu träffar vi partierna för att förse dem med lösningsförslag för jämlik hälsa för invånarna och hållbart yrkesliv för medlemmarna – över hela landet, hela livet. 

Avtal för arbetsmiljö. I förhandlingarna om HÖK 22 med SKR och Sobona har vi lagt 32 specifika yrkanden för att ge dig bättre förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Det är arbetsgivarna som har arbetsledningsrätten och politikerna som ger invånarna vårdlöften. Du ska inte behöva gå ner på deltid för att orka. Följ gärna ”Avtalsbloggen” för senaste nytt! 

Nu går det mot ljusare tider och med det kommer ett klassiskt vårtecken: Arbetsgivarnas sommarplanering går inte ihop. Kom ihåg att du har lagstadgad rätt till fyra veckors semester under juni, juli och augusti - och eventuella avsteg från detta ska förhandlas fackligt och, om du väljer att flytta veckor, ska du också kompenseras rikligt! Se på vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.