Hjältar slår larm

Det är dags att summera sommaren och hur arbetet fortlöpt på Vårdförbundets medlemmars arbetsplatser. Gick det bättre eller sämre än förra sommaren?

Även en normal sommar är tuff inom hälso- och sjukvården. Men efter denna extremt ovanliga sommar, där värmebölja och skogsbränder skapat extra tryck på vården, är vi extra kritiska mot hur arbetsgivarna löst bemanningen under sommaren. Två anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket, tack vare de lokala förtroendevalda som slagit larm.

Jag är imponerad och stolt över hur Vårdförbundets lokala förtroendevalda i Danderyd/Stockholm och i Uppsala har bedrivit effektivt fackligt engagemang genom att anmäla arbetsgivare till Arbetsmiljöverket i sommar. Det är en ovanlig åtgärd och mycket allvarligt, vilket också har lett till stor medial uppmärksamhet och inte minst: det har gett Vårdförbundet chans att på bästa nyhetsplats förklara varför problemen uppstår och för att kräva en förändring av politiker och beslutsfattare.

Så vad säger vi till politikerna och till media? Vi förklarar att Vårdförbundet anser att rekryteringsläget inom hälso- och sjukvården nu är så ansträngt att det helt enkelt inte räcker med konkurrens mellan arbetsgivare. En av huvudorsakerna till att arbetsgivare inte förmår attrahera och behålla er medlemmar är ju lönenivåerna inom sektorn! Vi kräver därför att staten stöttar hälso- och sjukvårdens arbetsgivare med en särskild lönesatsning.
Och i Vårdförbundets Almedals-utfrågning av partiernas ledande hälso- och sjukvårdspolitiker svarade fem av sju "ja" på frågan om deras parti kan tänka sig att göra riktade lönesatsningar på er medlemmar. Det noterar vi som ett kvitto på att vårt påverkansarbete gjort resultat och detta kommer självklart att följa upp!

Återigen: Fantastiskt bra jobbat av lokala förtroendevalda Matilda Varli, Daniela Tapia och Sara Hedberg med att berätta om arbetssituationen på Danderyds akutmottagning. Jag hoppas att ni är fler som inspireras av deras exempel och slår larm. För du gör skillnad, dina rapporter inifrån vården spelar roll, vi behöver era röster!

Det är därför viktigt att du som medlem tar kontakt med din lokala förtroendevalda från Vårdförbundet och beskriv hur sommarens arbetsmiljö och förutsättningar sett ut för dig och dina kolleger. Använd våra förtroendevalda för kanalisera information om hur sommaren avlöpt! För patienternas, och för din och dina kollegers skull är det avgörande att detta samlas och förs vidare till omvärlden. Ju fler vi är som organiserar oss och gör våra röster hörda, desto tydligare kommer vi kunna driva er medlemmarnas krav i debatten och gentemot arbetsgivarna.

Under valrörelsen har debatten påverkats av oväntade händelser som värmebölja och skogsbränder. Men Vårdförbundet kämpar vidare för att hälso- och sjukvården, som ju enligt de flesta opinionsmätningarna är väljarnas viktigaste fråga, även ska dominera den offentliga debatten. Före och efter valet!