Kompromissa inte med din vila och återhämtning! Du har rätt till fyra veckors sammanhållen semester. Ta hjälp av din förtroendevalda på arbetsplatsen.

På många sätt är det härligt att vi närmar oss sol och sommar, men som alltid innebär det också ett stort orosmoln för den som arbetar inom hälso- och sjukvården:  

Sommaren 2019 ser ut att bli värre än någonsin. Media rapporterar om saftiga sommarbonusar och att andra yrkesgrupper föreslås göra våra arbetsuppgifter. Vårdens arbetsgivare agerar oprofessionellt och i strid med forskning för att kunna hålla vårdplatser öppna under sommaren, på bekostnad av patientsäkerheten och din och dina kollegors hälsa. Det är inte acceptabelt, ingen ska skadas av vård och ingen ska bli sjuk av att vårda andra.

Sommarsituationen är symptom på vårdens grundläggande rekryteringsproblem och kan bara lösas av ansvarstagande arbetsgivare. Vi arbetar för att sommaren 2019 ska bli dräglig och vi behöver ditt engagemang. Ta kontakt med din förtroendevalda på arbetsplatsen och prata om sommarens utmaningar och hur vi kan agera ansvarsfullt tillsammans!

På tema ”villkor” så vill jag ge dig en uppdatering om läget i vårens stora förhandling med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Sobona. Vi har gjort tuffa yrkanden och hörs dagligen i en mängd artiklar och inslag. Vi uppmanar landets politiker att leva upp till sina vallöften om satsningar på en bättre hälso- och sjukvård genom lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga – erfarenhet måste löna sig!

Efter månader av krävande förhandlingar märkte vi att parterna fortfarande stod långt ifrån varandra och beslöt att prolongera (förlänga) avtalet när det löpte ut i mars. Efter ytterligare några förhandlingsomgångar stod det klart att vi inte skulle komma längre, att SKL/Sobona visserligen gått oss till mötes i vissa delar, men vi såg inte några garantier för våra krav på lönesatsning till särskilt yrkesskickliga. Vi beslöt därför gemensamt att kalla in medlare för att få extern hjälp med att lösa upp de hårda knutarna. Mycket jobb återstår och vi har flera stora frågor som måste lösas.

Vi arbetar för att vi ska nå en gemensam långsiktig lösning för kompetensförsörjningen, som bägge parter tror på. Målet: ett avtal som gör det bättre både för dig som medlem och den verksamhet som du jobbar i. För det vet vi - det blir garanterat bättre villkor när fackförbund förhandlar fram kollektivavtal för medlemmars räkning. Utan de segrar facket kämpat för genom åren hade vi inte haft de villkor vi tar för givet idag!

Jag vill också passa på att i efterhand gratulera alla barnmorskor på yrkesdagen den 5 maj och i förhand alla sjuksköterskor på yrkesdagen den 12 maj!