Fokus på jämställdhet

Våra yrken har långt till jämställda löner. Det vi har i dag är inget annat än ren lönediskriminering.

Du som medlem vet att kvinnodominerade yrken inte är tillräckligt högt värderade i samhället. Det drabbar dig både i form av lägre livslön och lägre pension. Vi vet att lönen är en av de absolut viktigaste frågorna för våra medlemmar. Vi jobbar varje dag med att utveckla löneprocessen på arbetsplatser och i avtalen med arbetsgivare. Men också med att påverka dem i vården som fattar beslut och lägger budgeten.

Under årets Almedalsvecka har vi haft många tillfällen att prata med både politiker och beslutsfattare på alla nivåer. Vi har lyft frågor kring framtidens personcentrerade och nära vård, men framför allt frågan om jämställda löner. Vi anordnade bland annat ett ingående samtal om hur politiker och arbetsmarknadens parter tillsammans måste arbeta för att uppnå en mer jämställd lönebildning. Vi har många ingångar till fortsatta diskussioner — detta är en fråga vi inte släpper!

I alla lägen höjer vi rösten för att påverka när det gäller värderingen av våra yrken. Vår senaste lönestatistik visar att våra medlemmar fått löneökningar över industrimärket. Men vi är självklart inte nöjda med det, eftersom våra yrken i grunden är felvärderade. Det är inte bara en fråga för arbetsgivarna, utan vi ser att politikerna måste enas om strukturella förändringar på systemnivå. Det handlar om att förändra lönebildningen och se till att skärpa diskrimineringslagstiftningen.

Våra yrkesgrupper ska leda löneutvecklingen, inte hållas tillbaka av nivåer baserade på andra sektorers förutsättningar. Vårdens arbetsgivare måste ta ansvar för att använda individuell och differentierad lönesättning fullt ut, för att attrahera och behålla dig som medarbetare. Vi ser en trend där medlemmar får en lönekarriär genom att ofta byta arbetsgivare. Man lämnar inte yrket, men man rör sig mellan olika arbetsgivare, inom exempelvis landstingen. Ska det behövas?

Utbildning måste löna sig och rejäla lönelyft efter specialistutbildning och annan kompetensutveckling ska vara en självklarhet. Akademisk specialisttjänstgöring, AST, bör införas av alla arbetsgivare för att säkra kompetensförsörjningen.

Ett ytterligare steg på vägen är det färska centrala kollektivavtalet för dig som arbetar inom privat ambulans, där vi kommit överens om utbildningsanställningar enligt Vårdförbundets modell, AST. Avtalet för privat ambulans är också ett viktigt steg framåt i arbetstidsfrågan, med förbättrade villkor framför allt för dig som arbetar mycket natt. Du har ett livsviktigt yrke och är attraktiv på arbetsmarknaden. Vi gör allt för att det ska synas även på lönekontot! Det jobbar vi för, i Almedalen och varje dag.