Rätta till felvärderingen av våra yrken och skapa tydliga karriärvägar. Då finns förutsättningar för kompetensförsörjning och hållbar utveckling av vården.

Med en låg medellön, sammanpressad lönestruktur och dålig löneutveckling vid specialisering blir den sammanlagda livslönen för medlemmar i Vårdförbundet beklämmande låg. Det får stora konsekvenser både för vården och för oss som valt våra livsviktiga yrken.

I Vårdförbundets livslönerapport har vi sammanställt hur lönenivåerna för våra yrken ser ut idag och hur löneutvecklingen borde se ut i relation till andra yrken med jämförbar utbildningsnivå.

Rapporten visar tydligt att både medellön och löneutveckling i våra kvinnodominerade yrken genomgående ligger långt under mansdominerade yrken med krav på motsvarande nivå av akademisk utbildning. Exempelvis har en civilingenjör 9000 kronor högre medellön per månad än en barnmorska.

Med en god löneutveckling under sitt yrkesliv når civilingenjören en livslön vid 65 års ålder på 20,4 miljoner kronor. Barnmorskan får nöja sig med 15,6 miljoner. Det är fem miljoner kronors skillnad under ett yrkesliv! Fem miljoner som i sin tur innebär att barnmorskan får ut en betydligt lägre pension än civilingenjören.

För att nå upp till en rimlig livslönenivå för våra fyra yrkesgrupper behövs runt 30 procent mer i lön under yrkeslivet. Då krävs en lönespridning där de högst betalda tjänar dubbelt så mycket som de lägst betalda. Den sammanpressade lönestrukturen som finns idag är destruktiv både när det gäller möjligheten att rekrytera och behålla personal i vården.

Idag lider vården brist på framförallt specialistkunskap och kompetensförsörjningen är allt annat än trygg. Det går i slutänden ut över vårdens kvalitet och drabbar patienterna.
Utbildning måste löna sig. Rejäla lönelyft efter specialistutbildning och annan kompetensutveckling ska vara en självklarhet. Det måste vara möjligt att göra karriär genom att bidra med en ökad kunskap som kommer verksamheten till nytta.

Den strukturella lönediskrimineringen av kvinnodominerade yrken behöver omedelbart upphöra och våra yrkesgruppers kompetens börja värderas rätt. För att det ska vara möjligt måste samtliga arbetsgivare ta ansvar och använda individuell och differentierad lönesättning fullt ut.

Det som är en självklarhet för yrkesverksamma inom manligt dominerade yrken ska också vara en självklarhet för oss – att bli värdesatt utifrån sin kunskap, erfarenhet och arbetsinsats. Att kunna göra karriär och öka sin lön successivt. Att nå en rimlig livslönenivå. Och inte minst – att efter ett långt yrkesliv kunna leva på sin pension.