Den 9 november valdes Donald Trump till president i USA. Samma dag delades Vårdförbundspriset ut. En dag där kontrasterna inte skulle kunna bli större.

Vinnarna av årets Vårdförbundspris är Födelsehuset Mammaforum i Bergsjön i Göteborg. Där arbetar barnmorskan Maria Hogenäs och hennes team med personcentrerad vård för utomeuropeiska kvinnor. Kvinnorna ges stöd genom hela graviditeten, förlossningen och barnets första levnadsår.

Maria och hennes medarbetare tar genom sin fantastiska verksamhet inte bara ansvar för att vården ska vara bra, de tar också ett ansvar för integrationen i samhället för dessa kvinnor och deras familjer. De bidrar till att öka tilliten och tryggheten i området. Kvinnans roll i familjen stärks och kvinnans partner får stöd i sin roll.

Carol Tishelman är sjuksköterska, professor i innovativ vård och ingår i Vårdförbundsprisets jury. Carol är amerikanska och kom till prisceremonin direkt från en USA-vistelse, där hon såg presidentvalskampanjen på nära håll. Hon var minst sagt bekymrad över valutgången och tongångarna i den amerikanska politiken. Hon gav i sitt tal på Vårdgalan en personlig reflektion som verkligen berörde mig. 

Carol lyfte i sitt tal allas vårt ansvar att använda vår röst och våra handlingar för att påverka det samhälle vi lever i. Vi är alla politiska genom de val vi gör, både i våra privata liv och när vi agerar i vår yrkesroll. Vi som arbetar inom legitimerade yrken har också ett samhällsuppdrag som bygger på principen om alla människors lika värde.

Vi får aldrig börja ta vårt fria och öppna samhälle för givet. Vi får aldrig sluta tro på den positiva och konstruktiva kraft som finns i oss alla. Vi får aldrig acceptera att demokrati och mänskliga rättigheter vänds ryggen eller att rädsla och hat får dominera samhällsbilden.

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den själv. Jag är så ofantligt stolt över att få leda en organisation som Vårdförbundet, där medlemmarna varje dag i sina livsviktiga yrken gör vården bättre – men också världen! Du gör skillnad med dina handlingar och dina val. Och tillsammans i Vårdförbundet är vi en politisk kraft som gör stor skillnad både i vården och i samhället. Tillsammans skapar vi framtiden.

En riktigt fin jul- och nyårshelg önskar jag dig!

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1.