Arbetsgivare tar till alltmer desperata grepp för att lösa bemanningsproblemen. Vårt gemensamma fackliga arbete är därför viktigare än någonsin!

Jag hoppas att du som har haft julledigt fick möjlighet att umgås med familj och vänner i fred, utan att störas av förfrågningar från arbetsgivaren om att komma in och arbeta extra under helgerna. Och att du som jobbade under julhelgen fick den uppskattning du förtjänar!

Arbetsgivare över hela landet tar nu till alltmer desperata grepp för att lösa bemanningen. Sjuksköterskor ersätts med läkarstudenter. Där det saknas röntgensjuksköterskor låter man undersköterskor gå in, nu senast inom mammografin. I labben arbetar biomedicinare, i brist på de biomedicinska analytiker som egentligen ska finnas där. Och när barnmorskor inte går att finna, låter man sjuksköterskor ta deras plats i förlossningsrummet.

Att ändra kompetensmixen i ett vårdteam på det här godtyckliga sättet strider mot etablerad forskning och är ett hot mot patientsäkerheten. Det handlar inte om att någon vårdprofession är bättre eller mer värd än någon annan. Både du och dina kolleger från andra yrkesgrupper alla har ovärderlig kompetens, inom era respektive kunskapsområden. Det är vare sig patientsäkert eller bra för arbetsmiljön att ersätta olika yrkeskategorier med varandra på det här sättet. Var kompetens har sin plats runt patienten!

Under 2019 kommer därför Vårdförbundets förtroendevalda och medarbetare att fortsätta kämpa för bättre villkor, en god arbetsmiljö samt högre löner som bättre speglar våra yrkesgruppers kompetens och erfarenhet. Vi kommer dessutom att arbeta för att stoppa dessa experiment med att ändra i kompetensmixen i verksamheterna. Lösningen är inte att placera annan, icke legitimerad, kompetens närmast patienten. Utan lösningen är att erbjuda landets biomedicinska analytiker, barnmorskor, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor bättre villkor och arbetsmiljö, så att fler vill söka sig till och stanna inom yrket. Din och dina kollegors kompetens är dessutom en förutsättning för att fortsätta utvecklingen mot den nära personcentrerade vården.

Vi kommer att arbeta hårt för att förbättra dina förutsättningar att ge en god och säker vård. Vi omförhandlar flera viktiga avtal både på central och lokal nivå, för att säkra lösningar som leder till bättre villkor för dig. Men ditt engagemang och din röst behövs också i det dagliga arbetet. Du gör skillnad genom att protestera, larma och föreslå nya lösningar! Kontakta Vårdförbundets förtroendevalda på din arbetsplats eller i din lokala avdelningsstyrelse, eller hämta råd och stöd via Vårdförbundet Direkt. Låt oss inleda 2019 med att samla kraft och energi ur engagemanget för våra yrken.

Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans, genom det fackliga arbetet!